Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Negen op de tien gemeenten ziet zorgen over 5G-technologie

17 jun 2020

Bijna 90 procent van de Nederlandse gemeenten krijgt te maken met zorgen over gezondheidsrisico’s verbonden aan 5G-technologie. Het gaat hierbij om brieven en e-mails van bezorgde inwoners, maar ook om anti-5G-bewegingen die gemeenten aanschrijven.

Dit blijkt uit een inventarisatie van de NOS bij alle Nederlandse gemeenten. Ongeveer een derde reageerde op de vragen. Over de komst van 5G-technologie is de laatste tijd relatief veel onrust. Zo vonden brandstichtingen plaats bij zendmasten. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) vermoedt dat dit een extremistisch protest is tegen de komst van 5G. Ook stapte Stichting Stop5GNL eerder zonder succes naar de rechter om de uitrol van 5G-netwerken te stoppen. Deze stichting distantieert zich overigens nadrukkelijk van de brandstichtingen.

Nationale discussie
Uit de inventarisatie van de NOS blijkt dat 87 procent van de gemeenten zorgen rondom van de komst van 5G ervaart. “Het is heel merkwaardig dat gemeenten eigen argumentatie moeten organiseren om een nationale discussie te beslechten”, zegt wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon tegen de NOS. Meskers spreekt namens de grote plattelandsgemeenten in Nederland en gemeenten in de kop van Noord-Holland, waaronder Alkmaar en Den Helder. Meskers: “Als je de discussie wilt voeren over de gezondheidsrisico’s rond 5G, dan heb je een partij nodig met gezag.” De wethouder ziet hier dan ook een taak voor het Rijk weggelegd.

58 procent van de gemeenten heeft behoefte aan meer voorlichting over 5G-technologie. Voorbeelden zijn de gemeenten Rotterdam en Amsterdam, die meer behoefte hebben aan communicatie door de landelijke overheid. Sint-Michielsgestel pleit voor een brede maatschappelijke discussie met het oog op de ontstane onrust over 5G. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt zich te herkennen in de uitkomsten van de inventarisatie.

Het ministerie van Economische Zaken wijst in een reactie erop dat de toegenomen behoefte aan voorlichting vanuit gemeenten afgelopen najaar bekend is geworden. Op basis hiervan is actie ondernomen. Zo zijn vorig jaar met gemeenten regiobijeenkomsten georganiseerd over 5G. Ook intensiveerde het ministerie zijn communicatie over 5G, onder meer via social media.

Gerelateerd nieuws