Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nieuw adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

9 jun 2022

Ineke van Gent, momenteel burgemeester van Schiermonnikoog, wordt voorzitter van het nieuwe Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Samen met Amma Asante (voorzitter Landelijke Cliëntenraad) en Martin Berendse (directeur-bestuurder Stichting Openbare Bibliotheken Amsterdam) gaat zij het adviescollege vormen.

Het adviescollege zal de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Ook krijgt het een bemiddelingstaak voor journalisten en wetenschappers. Op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en mede namens staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media heeft de ministerraad met de benoeming van de drie leden ingestemd.

Voorzitter Van Gent: “Als oud-Kamerlid weet ik als geen ander hoe belangrijk het is dat de overheid open is over haar doen en laten en inzicht geeft in haar afwegingen. Maar ook als burgemeester ervaar ik dat. Het is voor mensen belangrijk dat ze inzage krijgen in hun dossiers, in hun gegevens, dat ze kunnen begrijpen hoe bepaalde afwegingen worden gemaakt en dat journalisten de macht kunnen controleren. Er is veel werk aan de winkel, vertrouwen terug te winnen. Ik vind het een eer en een verantwoordelijkheid dat ik daar als voorzitter van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding aan mag bijdragen. Ik ga met enthousiasme met die uitdagingen aan de slag, samen met Amma en Martin, die elk een relevante achterban en deskundigheid meebrengen.”

Woo-verzoeken

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is een onafhankelijk adviescollege van maximaal vijf leden. Het vierde en vijfde lid worden in de tweede helft van dit jaar benoemd. Het college wordt ondersteund door een ambtelijk bureau.

Het college adviseert de regering en het parlement over de openbaarmaking van overheidsinformatie, maar ook over de uitvoering van de meerjarenplannen voor verbetering van de informatiehuishouding. Daarnaast gaat het adviescollege bemiddelen naar aanleiding van ingediende klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken (Wet Open Overheid, voorheen bekend als Wob: Wet Openbaarheid van Bestuur) behandelt. Het gaat daarbij om alle overheden: organen van de centrale overheid, provincies, gemeenten en waterschappen. Het adviescollege wil vanaf september 2022 bemiddelingszaken aan kunnen nemen. Ook de eerste adviezen zullen na de zomer verschijnen.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services, ziet toegevoegde waarde in dit nieuwe adviescollege. “Alles wat met technologie en digitalisering te maken heeft, verdient de volle aandacht van de politiek in Den Haag. Informatiehuishouding hoort daar ook bij, want dat heeft alles met technologie te maken. We wensen dit adviescollege veel succes. Als branchevereniging bieden we hen graag onze hulp aan.”

Gerelateerd nieuws