Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nieuwe ICT Development index van BTG brengt ontwikkelingen ICT in kaart

17 jan 2020

Circa 40 procent van de Nederlandse organisaties verwacht de komende jaren aanzienlijk meer te investeren in ICT. Vooral de thema’s ‘Privacy’ en ‘Cybersecurity’ gaan een belangrijke rol spelen. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste ICT Development index die in opdracht van BTG is ontwikkeld door onderzoeksbureau Motivaction.

De ICT Development index is afgelopen jaar ontwikkeld en is gebaseerd op input van bijna 300 ICT-verantwoordelijken bij grotere organisaties. De index brengt dus de verwachte ICT-ontwikkelingen in het komende jaar in kaart. De uitkomsten daarvan zijn donderdag door BTG-voorzitter Eric Reij gepresenteerd tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van BTG en haar serviceorganisatie TGG in Sociëteit de Witte in Den Haag. Onder andere Ed Nijpels, voorzitter van het voortgangsoverleg van het Klimaatakkoord,  was hier aanwezig als spreker.

Graadmeter

De ICT Development Index is dé graadmeter voor de actuele status van ICT & telecom in Nederland en zal de branche periodiek voorzien van relevante en actuele informatie over ontwikkelingen en prognoses. Met de resultaten wil BTG Nederlandse bedrijven en instellingen voorzien van actuele cijfers met betrekking tot ontwikkelingen in ICT-innovaties (zoals 5G, Big Data, cloud computing, Blockchain), personele ontwikkeling, privacy, cybersecurity en bereikbaarheid. Directeur Petra Claessen van BTG/TGG ziet de index als een unieke graadmeter voor de ‘Staat van Connectiviteit’ van Nederland. “De index geeft organisaties inzichten om goede keuzes te maken rondom innovaties en investeringen. Daarnaast geeft het ons de kans om daarop in te spelen als verbindende factor tussen organisaties, leveranciers en beleidsmakers. Ook kunnen we het aanbod van de services en diensten van onze dienstenorganisatie TGG daarop optimaal laten aansluiten”, aldus Claessen.

Staat van ICT/Connectivity

Veel van de ondervraagde CIO’s zijn niet ontevreden over de staat van hun organisatie. Met gemiddeld cijfer van 7,5 vinden de meeste ICT-verantwoordelijken dat het bedrijf waar zij werken de ICT goed op orde heeft. Opvallend genoeg geeft ruim een kwart (27 procent) aan dat zij hun organisatie zien als een ‘achterblijver’ op het gebied van ICT-ontwikkelingen. Een derde (32 procent) van de ICT-verantwoordelijken denkt dat Nederland voorop loopt op het gebied van ICT-ontwikkelingen, in vergelijking met de rest van de EU. Slechts 4 procent denkt dat Nederlandse bedrijven achterlopen.

“BTG vindt dat we bedrijven te weinig aanmoedigen om nieuwe ICT-oplossingen te gebruiken”, stelt voorzitter Eric Reij tijdens de presentatie van de index. “De overheid moet Nederlanders en Nederlandse bedrijven stimuleren om ICT-vernieuwingen te gaan toepassen. En hen helpen door het aanbieden van kennis, content en business cases. Dit is een kans voor BTG om dit samen met bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken op te pakken.”

Flexibele inzetbaarheid & training

Voor het komende jaar blijkt er bij bedrijven een groeiende behoefte aan een flexibele ICT-schil. Naar verwachting zal het aantal ICT-medewerkers in vaste dienst gelijk blijven of licht groeien. Hierbij zal een toenemende investering worden gedaan in training van medewerkers. Bij het inzetten op ‘Human Capital’ wordt ook duidelijk gekeken naar de internationale ‘War on ICT-Talent’.

BTG-voorzitter Reij stelde bij de presentatie van de index dat bedrijven denken dat de snelheid van de adoptie van nieuwe technologieën in Nederland achter blijft ten opzichte van andere werelddelen zoals de VS en Azië. “Daar zullen we samen iets aan moeten doen. BTG voorziet hierin door een actieve marktbenadering via het BTG Kennisinstituut. Vanuit een peer-to-peer aanpak kunnen deelnemers vanaf dit voorjaar bij BTG terecht voor het volgen van permanente educatiesessies, om te bij te blijven in de vakgebieden ICT en telecom.”

Bedrijfscontinuïteit

Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van data voor de continuïteit van het bedrijf, blijkt ook uit de index. Het is dan ook niet verrassend dat ondervraagde bedrijven een toename verwachten in de investeringen in ICT-infrastructuur om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Vrijwel alle ICT-verantwoordelijken (96 procent) verwachten dat de investeringen in ICT-infrastructuur om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen dit jaar gelijk blijven of toenemen. Daarvan verwacht 39 procent een toename. BTG concludeert dat de continuïteit van bedrijfsprocessen steeds belangrijker wordt en dat uitval van systemen tot een minimum moet worden beperkt.

Accreditatie opleiding Young Professionals

BTG heeft vanuit haar Kennisinstituut een accreditatie toegekend aan Strict Academy voor de opleiding die dit gespecialiseerde adviesbureau aanbiedt voor Young ICT Professionals. Het betreft jonge high potentials op HBO- en universitair niveau. Zij krijgen trainingen over trends en ontwikkelingen in de ICT-markt in combinatie met competenties zoals projectmanagement, consultancy en andere belangrijke vaardigheden. De accreditatie van Strict Academy betekent dat de opleiding voldoet aan het curriculum van het BTG Kennisinstituut voor het profiel Young ICT Professional. Kandidaten die de opleiding binnen Strict Academy hebben afgerond, worden vervolgens geregistreerd in het ICT Register van het Kennisinstituut dat ingeschreven professionals zo valideert. Eenmaal opgenomen in het BTG Register kunnen ICT- of Telecomprofessionals hun kennis bijhouden en uitbouwen met de content gedreven, inhoudelijke BTG-bijeenkomsten, events en strategische tafels.

Successen in 2019

In zijn presentatie blikte BTG-voorzitter Reij ook terug op de successen van het afgelopen jaar. Eén daarvan is het realiseren van de standaardisatie van de Passieve Indoordekkingsystemen. Daarnaast is BTG door de organisatie United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) verkozen als main entrance voor Nederland met betrekking tot het Smart City Programma van de Verenigde Naties. Dit programma wordt uitgevoerd door de Organisation for International Economic Relations (OiER).

Behalve Eric Reij spraken tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst onder meer Tweede Kamerlid Jan Middendorp, oud-minister Ed Nijpels en ICT/Telecommanager van het jaar Peter Rake van 5Groningen.

Gerelateerd nieuws