Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Nieuwe versie Technologie Kieswijzer online

31 okt 2023

Hoe denken politieke partijen eigenlijk over de toenemende datalekken, verspreiding van nepnieuws en macht van AI en Big Tech? Als je de algemene Stemwijzer invult, wordt je daar niet veel wijzer van. Gelukkig kun je voor de verkiezingen van 2023 weer de Technologie Kieswijzer raadplegen. In de kieswijzer beantwoord je zeventien vragen over de rol van technologie in de samenleving.
Door te werken met vragen met vijf mogelijke oplossingen in plaats van de gebruikelijke stellingen bij een stemwijzer krijg je een genuanceerder beeld van jouw politieke voorkeur

De kansen en bedreigingen van de digitaliserende samenleving stonden de afgelopen tijd weer volop in het nieuws. Denk aan de discussies over ChatGPT en de mobiel in het onderwijs. De felle debatten over de mogelijke komst van gigantische datacenters. En de demonstraties van Extinction Rebellion die leidden tot vragen over digitale surveillance. De Technologie Kieswijzer heeft daarom een flinke update gegeven en nieuwe onderwerpen toegevoegd.

Aandacht voor technologie

Ondanks de verregaande invloed van digitale technologieën op de samenleving blijft de politieke aandacht beperkt. Wij vinden het van belang dat politici blijven nadenken over de impact van opkomende technologieën. Digitalisering heeft immers veel invloed op onze veiligheid, internationale verhoudingen en de werking van onze democratie. We hopen hier met de Technologie Kieswijzer meer aandacht voor te vragen.
Petra Claessen, Voorzitter van BTG – Branchevereniging voor IT en communicatietechnologie en Boardmember van BTG Holding is blij met de Technologie Kieswijzer: “Zoals de makers van deze Stemwijzer terecht opmerken, is er in de politiek nog altijd te weinig aandacht voor digitale onderwerpen. Aan de andere kant blijft het me verbazen dat de algemene Stemwijzers en dus ook de politiek in het algemeen te weinig oog heeft voor het toenemend belang van technologie voor onze samenleving. We blijven er bij de politiek dan ook op aandringen digitalisering en technologie hoger op de agenda te plaatsen.”

Digitaal Manifest

Zeker na de verkiezingen moet de overheid dit oppakken, stelt Claessen. Zij is dan ook samen met zeven andere samenwerkende brancheorganisaties voor het samenstellen van een digitaal manifest, waarbij de digitale sector aan de overheid een uitgestoken hand biedt. Ze stellen dat digitalisering een belangrijke, soms zelf doorslaggevende factor is voor het oplossen van de grote maatschappelijke problemen die nu spelen. Dat vraagt om heldere keuzes, en in elk geval het kiezen voor een digitale toekomst. Digitalisering verdient daarom een plek in de verkiezingsprogramma’s.
De acht samenwerkende brancheorganisaties uit de digitale sector hebben hun krachten gebundeld om de politieke partijen daarbij te helpen. Hun volledige advies is te vinden in het manifest.
in zeven thema’s leggen ze uit hoe digitalisering kan bijdragen aan het oplossen van grote vraagstukken, en welke randvoorwaarden daarvoor belangrijk zijn. Vanuit de overtuiging dat digitale vooruitgang een cruciale randvoorwaarde is voor Nederland in de komende decennia.

Stemwijzer werking

Kiezers kunnen met deze Technologie Kieswijzer hun eigen standpunten bepalen en die vergelijken met die van politieke partijen. In de kieswijzer beantwoord je zeventien vragen over de rol van technologie in de samenleving. Een traditionele stemhulp werkt vaak met stellingen, waarmee je het wel of niet eens bent. De Technologie Kieswijzer doet dat niet. Per vraag kies je uit vijf mogelijke oplossingen voor een probleem. Zo krijg je een genuanceerder beeld van jouw politieke voorkeur.

Wat vinden politieke partijen?

Nu we deze kieswijzer voor de tweede keer uitbrengen kunnen we in kaart brengen of politieke partijen in de afgelopen jaren anders zijn gaan denken over de rol van technologie in de samenleving. De eerste conclusie is dat partijen over het algemeen kritischer zijn geworden over de inzet van digitale technologie ten opzichte van 2021. Ontwikkelingen als de toeslagenaffaire hebben een grote indruk gemaakt. Een opkomend aantal partijen wil het gebruik van gegevens over afkomst (zoals nationaliteit) bij de inzet van algoritmen verbieden. Partijen willen daarbij meer regie vanuit de overheid. Zo is de roep om een Minister van Digitale Zaken luider geworden en willen meer partijen investeren in Europese alternatieven voor de platforms van Big Tech.

Achtergrondinformatie

Een belangrijk doel van deze kieswijzer is om de mediawijsheid in de samenleving te vergroten. Zo is er extra uitleg per vraag met linkjes naar achtergrondinformatie. En verder heeft de kieswijzer een voorleesfunctie, zodat de kieswijzer ook toegankelijk is voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen en schrijven.

De Technologie Kieswijzer is een initiatief van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) en ging in 2021 van start. Toen is de Technologie Kieswijzer door bijna 30.000 Nederlanders gebruikt.

Meer informatie:

Technologie Kieswijzer vind je hier
Analyse van de resultaten in 2021 vind je hier

 

 

 

Gerelateerd nieuws