Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

NL Tech Week 2023 toont Nederlandse Best Practices

20 jun 2023

Half juni 2023 vond voor het eerst de NL Tech Week 2023 plaats. Deze week heeft het in zich om op termijn het grootste techno-logie- en innovatie evenement van Nederland te worden, waarbij een groot aantal kennispartners, locaties en aanbieders vantechnologie zijn aangesloten. BTG heeft als initiator anderhalf jaar hard gewerkt om dit bijzondere event van de grond tekrijgen en we zijn dan ook trots om dit te organiseren én te presenteren. Samen met alle betrokken organisaties waren we trots op het eindresultaat van deze bijzondere vijf dagen.

De NL Tech Week 2023 vond plaats van 12 tot en met 16 juni 2023. Tijdens deze week openden innovatiecentra, tech campussen en kenniscentra hun deuren om kennis én innovatie te delen. Iedereen die tech innovatie een warm hart toedraagt en geïnteresseerd is in een vande thema’s of locaties, was van harte welkom tijdens een of meer van de dagen. We konden een groot aantal bezoekers verwelkomen die gekomen waren om de deskundige sprekers en de nieuwste technologische innovatie te zien en te horen. De NL Tech Week werd afgesloten met een grootschalig BTGBusiness Event in Rotterdam. Op de volgende pagina’s een overview van de thema’s en een kort kennismaking met diverse onderwerpen en locaties vande eerste editie.

Green Innovation Hub

De nieuwe Green Innovation Hub werd afgelopen februari geopend en richt zich op de ontwikkeling van digitale innovaties op het gebied van bouw, voedsel,energie, mobiliteit en (digitale) inclusie. Zie ook het artikel elders in dit magazine.

NorthC

NorthC heeft, als grootste regionale datacenterbedrijf van Nederland, haar datacenter in Groningen vorig jaar uitgebreid. De uitbreiding werd geopend doorcommissaris van de Koning René Paas: “Dit datacenter is het eerste in Europa dat op groene noodstroom draait. En het heeft ook mogelijk- heden om derestwarmte die overblijft, door te geven aan bedrijven die daar wat mee kunnen. Met andere woorden: hier gebeurt het. In Groningen. De toekomst is bij ons al langbegonnen.”

NorthC gelooft in het bevorderen van digitale transformatie op een manier die zowel innovatief als duurzaam is. Het NorthC datacenter in Groningen biedt daaromnaast innovatieve duurzame fuelcells, geavanceerde diensten op het gebied van dataopslag en -connectiviteit. Het is een essentiële hub voor bedrijven in diversesectoren die betrouwbare en efficiënte data- en verwerkingscapaciteit nodig hebben. In een tijdperk waarin de afhanke- lijkheid van digitale diensten steedsgroter wordt, biedt dit datacenter een robuuste en betrouwbare oplossing.

Innovation Center Connected Solutions (ICCS)

Het ICCS heeft in  januari  het  succesvolle  5Groningen  opgevolgd. Dit programma heeft de afgelopen 7 jaar onder meer een proeftuin voor de nieuwste (draadloze) communicatietechnologie geboden voor MKB-onder- nemers in Noord- en Midden-Groningen. Met de support van 11 program-mapartners hebben ruim 50 ondernemers samen 40 pilots uitgevoerd en zijn diverse prototypes ontwikkeld en getest. Meer dan 250 studentenvanuit het MBO, HBO en WO hebben opdrachten uitgevoerd met 5G en in drie 5G Student Battles met elkaar gestreden voor de beste 5G innovaties. Allesmet als doel de MKB-ondernemers en organisaties koploper te maken in hun sector met behulp van 5G.

High Tech Campus Eindhoven (HTCE)

De High Tech Campus Eindhoven (HTCE) wordt ook wel de slimste vierkante kilometer van Europa genoemd. Het is een ecosysteem van ongeveer 300hightechbedrijven en thuisbasis van meer dan 12.500 innovators, onder- zoekers en ingenieurs die de technologieën en bedrijven van morgencreëren. Philips besloot in 2003 de R&D campus open te stellen voor andere technologische bedrijven. Deze hebben allemaal hetzelfde doel voorogen: nieuwe technologieën en toepassingen ontwikkelen die oplos- singen helpen bieden voor maatschappelijke problemen en vraagstukken én dezesuccesvol introduceren in de markt Multinationals als Philips, NXP en Intel, hightech MKB, onderzoeksinstituten, servicebedrijven, scale-ups en startupswerken op de High Tech Campus samen aan de technologieën en producten van morgen.

Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is een economische kernregio waar het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samenwerken om innovaties terealiseren die direct bijdragen aan de grootste uitdagingen van onze tijd. Ook spelen ze een belangrijke rol in bijvoorbeeld de energietransitie, hetverbeteren van de zorg en slimme en groene mobiliteit.

5G Hub Eindhoven

VodafoneZiggo, Ericsson, Brainport Development en High Tech Campus openden in 2020 de 5G HUB in Eindhoven. Deze is bedoeld als broedplaats voornieuwe 5G-technologie.

Gerelateerd nieuws