Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

NWO bereidt call voor op gebied Digitale Identiteiten

27 mrt 2024

NWO heeft een call in voorbereiding omtrent Digitale Identiteiten. De call met een budget van 7 miljoen euro valt onder het Kennis en Innovatieconvenant (KIC) ’24-27 dat vorig jaar november werd ondertekend en waar de Kennis en Innovatieagenda (KIA) Digitalisering onderdeel van uitmaakt. Het is de eerste NWO-call die als programmering onder de KIA Digitalisering tot stand komt, als invulling van het Breed Gedragen Programma Decentrale Technologie. De call is in voorbereiding en de sluitingsdatum voor de volledige aanvraag ligt momenteel op 27 februari 2025.

Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen. Daarnaast kent NWO negen eigen onderzoeksinstituten waar internationaal toonaangevend onderzoek wordt verricht. NWO financiert iets meer dan 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en andere kennisinstellingen.

Het belang van digitaal vertrouwen

Digitaal vertrouwen is de verwachting van individuen dat digitale technologieën en diensten – en de organisaties en open source ecosystemen die deze leveren – de belangen van alle belanghebbenden zullen beschermen. Én maatschappelijke verwachtingen en waarden hoog zullen houden. Een cruciale bouwsteen voor digitaal vertrouwen wordt gevormd door digitale identiteiten met verifieerbare informatie.

Deze identiteiten gaan verder dan de representatie van individuele personen; ze omvatten een breed spectrum aan entiteiten, waaronder organisaties en zaken die ook opereren binnen de digitale infrastructuur. Ze zijn cruciaal voor het waarborgen van de integriteit en betrouwbaarheid van interacties en transacties in een steeds complexer wordende digitale omgeving.

Het belang van betrouwbare en verifieerbare informatie wordt in vrijwel alle sectoren steeds zichtbaarder. In de zakelijke context zijn complexe digitale processen daarnaast suboptimaal ingericht doordat centrale coördinatie niet goed mogelijk is.

Het doel van deze call is om de digitale wereld te transformeren naar een omgeving waarin alle deelnemers, of het nu mensen, organisaties, of dingen zijn, op een veilige en betrouwbare manier kunnen functioneren en interacteren.

Gerelateerd nieuws