Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Om meest geavanceerde netwerk ter wereld te realiseren

27 jul 2023

“Bij Commscope zijn we trots op ons erfgoed en leiden we de digitale transformatie van bedrade en draadloze technologie, om te kunnen voldoen aan de groeiende eisen van onze verbonden samenleving”, vertelt Patrick Verstappen, Regionale Account ManagerBenelux bij CommScope. “We hebben sinds 1976 deel uitgemaakt vanelke grote communicatierevolutie, van tweerichtingsradio totkabeltelevisie, tot de geboorte van het commerciële internet, tot de opkomst van de mobiele telefoon tot het internet van alles. Dat heeft CommScope gevormd tot wat het nu is, eenmultinational bestaande uit vijf segmenten (zie kader) die zich elk op een andere netwerktechnologie focussen. In dit artikel laat Patrick aan de hand van enkele voorbeelden de innovatiekracht zien van deze aanbieder van netwerk infrastructuur.

Transformeren naar een modulair FTTH systeem

In een aantal Europese landen, waaronder Nederland, versnellen we de bouw van glasve-zelnetwerken. Deze evolutie heeft geleid tot verschillende uitdagingen. Met glasvezel dieper in hetnetwerk is er zoveel variatie tussen closures en terminals mogelijk, waardoor de selectie vande materialen, het trainen van de installateurs en de uitrol van glasvezelnetwerken snellercomplexer en uitdagender wordt. Toen we begonnen met het ontwerpen van ons nieuwe NOVUXFTTX-platform hebben we intensief samengewerkt met klanten. Ze vertelden ons datoplossingen de flexibiliteit moeten bieden om makkelijk te evolueren in de snel veranderendenetwerken. NOVUX is vanaf het begin ontworpen als een nieuwe FTTX systeem architectuur en eencompleet ecosysteem met componenten die zich uitstrekken over het gehele glasvezelnetwerk: vande core en de basisinfrastructuur, naar de distributie en drop, tot en met de meterkast en ingebouwen. NOVUX stelt klanten in staat om 75% minder componenten te gebruiken, terwijl ze 50keer meer mogelijkheden bieden, en dat alles terwijl de installatie wordt vereenvoudigd.

Cruciale infrastructuur voor enterprise toepassingen

Spraak- en datadekking, capaciteit en betrouw- baarheid is kritiek in openbare en privatedraadloze netwerken. Onderzoek heeft aangetoond dat 80% van het mobiele dataverbruik binnenshuis plaatsvindt. Tegen 2023 zullen meer dan één miljard smartphones en tablets vanwerknemers worden gebruikt in de onder- neming. Slechts 5% van de 30 miljard vierkante meter commercieel vastgoed binnenshuis wordt gedektdoor draadloze verbindingen in gebouwen.

CommScope richt zich op technologische updates van onze DAS & Small Cell-oplos- singen. We richten ons daarbij op Small Cell-op- lossingen gerichtop LTE en 5G voor alle MNO’s in de wereld, maar ook voor (enterprise) private netwerken. We spelen een cruciale rol in vrijwel alle vooraanstaandecommunicatienetwerken door de benodigde infrastructuur te creëren. Het fundamentele standpunt van CommScope over 5G is dat het een “netwerk vannetwerken” zal zijn – een convergentie van bedraad en draadloos met diepe glasvezelpenetratie in beide om de verscheidenheid aan 5G-cases teondersteunen. Daarbij kijken we niet alleen naar connectiviteit, maar ook naar energieverbruik, onderhouds- kosten, aanpasbaarheid op lange termijn enTCO (Total Cost of Ownership).

RUCKUS® Networks, onderdeel van CommScope, is een toonaangevende producent van enterprise WiFi- en netwerkoplossingen. Wij leveren op maatgemaakte netwerken die optimale prestaties bieden in zelfs de meest uitdagende omgevingen, met eindklanten in alle sectoren van de enterprise markt. Erzijn verschillende toepas- singsgebieden voor zowel WiFi als 5G. Naarmate zowel WiFi als mobiele technologieën evolueren, is het natuurlijk dat dezedomeinen elkaar overlappen. Ondanks deze overlap blijven beide technologieën complementair en bedienen ze een breed scala aan zakelijke diensten enappli- caties. Daarbij rekening houdend met individuele connectiviteitsbehoeften, zoals latency en inzet van bandbreedte. De realiteit is dat netwerkensteeds complexer worden, door de opkomst van nieuwe en talrijkere apparaten en endpoint-toe- passingen, nieuwe applicaties en nieuwenetwerkprotocollen. Door gebruik te maken van software waarmee klanten machine learning en AI-technieken kunnen toepassen binnen hun IT-organisatie, kunnen beheerders efficiënter en strategischer hun kennis inzetten. RUCKUS® biedt gepatenteerde technologieën die bijdragen aan het optimaliseren van WiFi-signalen en hetverbeteren van de dekking en prestaties. Deze technologieën maken gebruik van geavanceerde algoritmen om zich dynamisch aan te passen aanveranderende gebruikers- en bedrijfsomge- vingsomstandigheden, wat resulteert in betrouw- baardere en consistente connectiviteit op de langetermijn.

Simpel en innovatief in draadloos

Vanuit Outdoor wireless networks (OWN) is onze missie om te vereenvoudigen en te innoveren, overal waar het van belang is om het mobiele ecosysteem te helpen bij het bouwen van de duurzame netwerken van vandaag en morgen – en om het sneller en slimmer te doen.

Naarmate technologieën evolueren, standaarden vooruitgaan en de vraag blijft groeien, vormt onze toewijding om zeer aanpasbare, geavan-ceerde macrocellulaire en kleincellige netwer- kinfrastructuur te leveren de leidraad voor onze innovatie en productie. Met de  komst van 5G-netwerken ontwerpen we al voor de komende generaties. Klanten van onze mobiele netwerkoperatoren kunnen erop rekenen dat CommScope OWN betere manieren blijft vinden om oplossingente bouwen die meer mensen verbindt, terwijl ze minder verbruiken om de impact op het milieu te verminderen.

Een voorbeeld daarvan is het Mosaic antenne platform. Hiermee biedt CommScope een manier om 4G- en 5G-technologieën te combi- neren in eenslimme, compacte, geïntegreerde oplossing. Modulair en uitbreidbaar. Mosaic maakt het eenvoudig en economisch om 4G en 5G passieve en actieveradiotechnologie te combineren in één platform. Operators kunnen het platform aanpassen naar behoefte in lengte, banden, aantal poorten en dat allesonafhankelijk van de radiofabrikant.

Een ander voorbeeld is de samenwerking die Commscope heeft in ecosystemen om de verdere digitalisering vanonze samenleving vorm te geven. Door gebruik te maken van de ervaring van verschillende partners in zowelradiotechno- logie alsook de ondersteunende infrastructuur, biedt dit een totaaloplossing voor connecti- viteit in hetbinnenstedelijk gebied, maar ook voor slimme whitespot oplossingen voor rurale gebieden in Europa. Binnen deBTG Expertgroep Smart Society wordt nauw samengewerkt om deze oplossingen aan te passen aan de behoeften van de markt, waardoor er een totaal- oplossing ontstaat die verdere verdichting van netwerken mogelijk maakt om om in de kwaliteit en capaciteitsbehoefte van de toekomstige mobiele netwerken te kunnen voorzien.

CommScope is een beursgenoteerde Amerikaanse aanbieder van netwerkinfrastructuur met wereldwijd meer dan 30.000 werknemers.CommScope ontwerpt en produceert netwerk infrastructuurproducten.

  1. Connectivity and Cable Solu- tions

Het portfolio met connectiviteits- en kabeloplossingen is een van de grootste op de markt, inclusief FttX, HFC en passieve optischenetwerktechnologieën (PON) voor telco’s, MSO’s en datacen- terconnectiviteit voor cloud-/hypersca- lers. CommScope brengt gigabit breed-band (kabel, IPTV, OTT) naar woningen en bedrijven wereldwijd.

  1. Home Networks (HOME)

De oplossingen zorgen voor een ver- bonden thuiservaring. De breedband- en videoapparaten en -diensten stellen serviceproviders in staat om de bestebreedband, WiFi, video en smart home diensten te leveren aan miljoenen abon- nees over de hele wereld.

  1. Networking, Intelligent Cellular

& Security Solutions (NICS) Grote openbare locaties, campussen  en ondernemingen gebruiken Comm- Scope’s RUCKUS Wi-Fi, gedistribueerdantennesysteem (DAS), small cells, en particuliere draadloze oplossingen voor gelicenseerde en niet-gelicenseerde indoor dekking. Via de eigensoftware, cloud, IoT en analytics capaciteiten ondersteunt CommScope beveiligings- toepassingen in openbare en privé-om- gevingen netwerken.

    4.  Outdoor Wireless Networks

(OWN)

Het complete “everything but the radio” end-to-end macro en small cell portfolio omvat RF-componenten, structuren en intelligent energie beheer oplossingen. Samen zorgen deze technologieën voor flexibele, toekomstbestendige prestaties en capaciteit voor alle soorten mobiele (telefoon)netwerkimplementaties.

  1. Access Network Solutions (ANS)

CommScope’s oplossingen maken de overgang mogelijk van kabelnetwerken naar high-capacity,          low-latency breedband. Het diverse portfolio van op- lossingen is ideaal om samen te werken met kabelexploitanten voor DOCSIS 3.1, gedistribueerde toegangsarchitectuur (DAA), PON, IP video en DOCSIS 4.0 10G-implementaties.

Gerelateerd nieuws