Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Onafhankelijke commissie buigt zich over 3,5 GHz-frequentieband voor 5G

20 dec 2021

Het mobiele internet in Nederland behoort tot de Europese top. Door digitalisering neemt het dataverkeer sterk toe en is de aanleg van nieuwe netwerken zoals 5G essentieel voor zowel het bedrijfsleven als consumenten. Hiervoor zijn radiofrequenties nodig, zoals in de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) band. Een deel van deze band is echter al in gebruik, bijvoorbeeld voor satellietnoodcommunicatie. De ministerraad stemt in met een voorstel van minister Blok van Economische Zaken en Klimaat voor het instellen van een externe en onafhankelijke commissie om het kabinet uiterlijk 1 mei 2022 te adviseren over een oplossing voor deze uiteenlopende belangen. BTG moedigt de komst van deze commissie aan en hoopt dat 5G-communicatie via de 3,5 GHz-frequentieband hierdoor snel mogelijk wordt.

Nederland heeft een Europese verplichting om de 3,5 GHz frequentieband zo snel als mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie ten behoeve van het aanbieden van 5G-technologie. Daarvoor heeft het kabinet een veiling in voorbereiding. Tegelijkertijd gebruikt een satellietbedrijf vanuit het Friese Burum nu nog enkele van deze frequenties om noodcommunicatie van schepen op zee mogelijk te maken.

Minister Blok: “Digitalisering is van groot belang voor onze maatschappij. Extern onderzoek heeft uitgewezen dat 5G en noodcommunicatie voor schepen elkaar verstoren en niet samengaan op dezelfde frequenties in de 3,5 GHz band. Daarom laat het kabinet zich onafhankelijk en extern adviseren om recht te doen aan beide evidente belangen. De belanghebbenden zijn geraadpleegd over de taak van deze commissie. Dus ik kijk met vertrouwen uit naar het commissieadvies waarmee we tot een oplossing kunnen komen.”

Leden adviescommissie
Hans de Jong (oud-president en onder andere huidig commissaris bij Philips) is tot voorzitter van de adviescommissie benoemd. De andere leden zijn Bart Smolders (hoogleraar en decaan faculteit Elektrotechniek TU Eindhoven en expert draadloze- en radiocommunicatie), Jan Willem Velthuijsen (chief economist PWC Nederland en marktexpert) en Johan Wolswinkel (hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University en expert in de verdeling van schaarse publieke rechten zoals frequenties). Voor deze adviescommissie zijn ook specifiek vrouwelijke kandidaten gepolst met expertise op dit onderwerp. Zij waren hiervoor uiteindelijk niet beschikbaar vanwege al andere lopende werkzaamheden, meldt het ministerie.

Op basis van het advies stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nieuw wijzigingsbesluit van het zogenoemde Nationaal Frequentieplan op waarmee alle belangen worden gewaarborgd. Het gewijzigde plan kan naar verwachting op 1 oktober 2022 in werking treden. Daarna wordt, om te voldoen aan de Europese verplichting, zo snel mogelijk de frequentieruimte in de 3,5 GHz-band geveild voor landelijke mobiele communicatie zoals 5G.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “Digitalisering is van groot belang voor onze maatschappij, iets wat 5G-communicatie in belangrijke mate faciliteert. Het is voor het Nederlandse bedrijfsleven dan ook van belang dat de frequenties die nodig zijn voor het faciliteren van 5G-communicatie zo snel mogelijk beschikbaar worden. Tegelijkertijd is uiteraard ook noodcommunicatie op zee van cruciaal belang en kan levens redden. BTG moedigt de komst van een onafhankelijke commissie die hierover advies gaat leveren dan ook aan. Hopelijk kan hierdoor zo snel mogelijk de weg worden vrijgemaakt voor 5G-communicatie via de 3,5 GHz-frequentieband.”

Gerelateerd nieuws