Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Onderzoek: AI-investeringen in regio Amsterdam zijn zeer rendabel

9 nov 2021

Investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) in de regio Amsterdam bieden een fors rendement. Iedere euro die in de regio in R&D rondom AI wordt geïnvesteerd, kan op de lange termijn ruim vijf euro aan extra economische welvaart opleveren.

Dit blijkt uit onderzoek door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Amsterdamse coalitie AI Technology for People en Amsterdam Data Science. SEO ontwikkelde een raamwerk voor het inschatten van het rendement van R&D-investeringen in AI.

Het raamwerk omvat ook een economische rechtvaardiging voor AI-investeringen met publieke middelen. Deze zijn volgens het raamwerk gerechtvaardigd indien de verwachten baten voor de maatschappij de kosten overstijgen. Dit is volgens de onderzoekers met name het geval bij fundamenteel onderzoek, dat niet of slechts beperkt van de grond zou komen zonder overheidsinvesteringen.

Tot 5,30 euro opbrengst per geïnvesteerde euro
Iedere euro die de overheid in de regio Amsterdam in R&D voor AI investeert, kan op de lange termijn tussen 1,50 en 5,30 euro opleveren. De opbrengst van een specifiek project hangt onder meer af van de vraag of het project in een geografisch kenniscluster plaatsvindt, dat het project meer fundamenteel of juist toegepast is en wat het adoptievermogen van het toepassingsdomein is.

Het onderzoek wijst ook op de noodzaak voor voldoende aandacht voor de maatschappelijke en ethische gevolgen van AI-investeringen. Zo veranderen taken en banen door de nieuwe technologie. Ook vraagt dit om andere kennis en vaardigheden van zowel werknemers als werkgevers. Dit vraagt ook om investeringen in opleiding en omscholing.

Nederlandse AI Coalitie
Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “BTG is al langer overtuigd van de grote toevoegde waarde die en het rendement dat AI kan bieden. Het onderzoek door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Amsterdamse coalitie AI Technology for People en Amsterdam Data Science onderschrijft dit. BTG is onder meer betrokken bij de Nederlandse AI Coalitie. Dit publiek-privaat samenwerkingsverband zet zich om AI-ontwikkelingen in Nederland met elkaar te verbinden.”

Gerelateerd nieuws