Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Onderzoek: Datacenter vormen digitale fundament voor herstel in de komende jaren

4 jun 2021

Dankzij datacenters hebben we al thuiswerkend de Nederlandse economie in de lucht kunnen houden. Maar ook post-corona profiteren we blijvend van de kwalitatieve digitale infrastructuur: het World Economic Forum plaatste Nederland onlangs in de top 4 van landen wiens economie na de coronacrisis snel herstelt, mede dankzij haar sterke digitale economie. Het marktrapport ‘Roadmap to Recovery’ van de Dutch Data Center Association (DDA) laat zien hoe dat belangrijke digitale fundament voor ons herstel eruit komt te zien in de komende jaren.

Het Centraal Plan Bureau rapporteerde vorige maand dat zij een verdubbeling van de hoeveelheid thuiswerkuren verwacht, post-corona. Ook McKinsey en IDC lieten in hun ‘The Future of Work’ rapportages zien dat deze versnelde digitalisering, ingezet tijdens de pandemie, onverminderd zal doorzetten. Wil Nederland haar digitale koppositie ook na de pandemie vasthouden, dan zullen politiek, overheid en bedrijfsleven vol op digitalisering moeten inzetten en daarmee ook op de duurzame inpassing van datacenters die deze ontwikkelingen mogelijk maken. Immers, alle digitale innovaties, van 5G en AI tot eHealth en IoT, vinden plaats in datacenters.

Groei verwacht, in alle regio’s
Geen wonder dus dat de bij de DDA aangesloten datacenters de komende jaren groei verwachten: een toename van 211.000 m2 datavloer waarvan een derde buiten de MRA, zo meldt het rapport. De groei vindt plaats in alle regio’s. De COVID-19 pandemie bracht deze groei in een stroomversnelling. In de jaarlijkse survey van onderzoeksbureau PB7 onder de DDA-datacenters, gaf bijna een kwart (23%) aan dat de omzet om die reden was gestegen.

Het onderzoek toont bovendien aan dat regionale datacenters profiteren van de kostenoverwegingen van lokale bedrijven, die niet langer willen investeren in eigen on-premise locaties. In plaats daarvan kiezen zij voor migratie naar een professioneel datacenter. Anno 2021 telt Nederland 184 colocatiedatacenters, zo blijkt uit het onderzoek. Het datavloeroppervlakte nam in 2020 met 6% toe tot 400.000 m2, waarvan 74% zich in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) bevindt.

Amsterdam als Europese hub
Uit analyse van CBRE, het tweede onderzoek uit het rapport, blijkt dat de Amsterdamse hub nog onverminderd populair is. Na een toename van 51 MW in 2020, verwacht de sector nu te groeien met 71 MW, een cijfer vergelijkbaar met 2019. Dit betreft aansluitcapaciteit.

Een andere positieve bevinding is dat Amsterdam een voorloperspositie in handen heeft op het gebied van duurzaam beleid. Dit biedt op de lange termijn kansen voor een duurzame, digitale hub. Dit in vergelijking tot bijvoorbeeld Frankfurt, waar laatst een bouwpauze werd aangekondigd. Dankzij de sterke connectiviteit, een gevarieerde arbeidsmarkt en een locatie dichtbij de economische hubs, behoudt Amsterdam haar aantrekkelijke positie.

Klimaatneutraal in 2030
Er is de laatste tijd meer aandacht voor datacenters in de media, met wisselend sentiment. Enkele artikelen, gebaseerd op onjuiste feiten, zijn achteraf gerectificeerd. Een voorbeeld is de berichtgeving dat datacenters een gevaar zouden vormen voor het drinkwater. Later is aangetoond dat dit geenszins het geval is. Uit het onderzoek blijkt dat 39% van de datacenters uit de MRA negatieve effecten ondervindt van dit soort uitingen. Tegelijkertijd biedt de groeiende media-aandacht ook kansen om te laten zien wat de sector allemaal al doet op het gebied van duurzaamheid. Zo is 88% van de ingekochte energie van de DDA-deelnemers groen, en sloot de Europese sector als een van de eerste een Pact met de EU European Green Deal. In het rapport is over dit ‘Climate Neutral Data Center Pact’ een uitgebreide update te vinden.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Datacenters zijn vaak onzichtbaar, maar spelen een cruciale rol in het Nederlandse bedrijfsleven. Zo schakelden bedrijven op grote schaal over op thuiswerken, waarvoor zij vertrouwen op datacenters. Uit onderzoek van de Dutch Data Center Association blijkt dat datacenters ook de komende jaren een belangrijk digitaal fundament vormen voor het herstel na de COVID-19 pandemie. Door in te zetten op digitalisering en het duurzaam inzetten van datacenters kan Nederland zijn digitale koppositie ook na de pandemie vasthouden.”

Het onderzoeksrapport is eerder deze week op 1 juni gepresenteerd door Stijn Grove van DDA, Peter Vermeulen van Pb7 Research en Penny Madsen van CBRE. Michael Winterson, bestuurslid bij de European Data Center Association (EUDCA), gaf een update over het Climate Neutral Data Center Pact. Het rapport is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws