Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Onderzoek: Duurzaamheidsplannen van bedrijven in veel gevallen niet haalbaar

7 nov 2022

De urgentie van klimaatneutraal werken zien steeds meer bedrijven in. Desondanks zijn door slechts 34% van de 2.000 grootste bedrijven wereldwijd duurzaamheidsdoelstellingen concreet vastgelegd en publiekelijk gedeeld. Bovendien blijven de resultaten van deze plannen ver achter bij de uitgesproken ambities. Zo blijkt dat 93% van deze bedrijven hun plannen in 2050 niet kunnen waarmaken.

Dit blijkt uit het Accenture-onderzoek ‘Accelerating global companies toward net zero by 2050’. Door afspraken en regelgeving rondom de strategische klimaatdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) en klimaatakkoorden staat duurzaamheid hoog op de agenda in boardrooms. De huidige instabiele politieke en economische situatie met prijsschommelingen voor fossiele energie geeft nog een extra impuls bij het terugdringen van CO2-uitstoot. Inmiddels geeft 84% van de bedrijven aan meer te willen investeren in duurzaamheid. Dat is niet vreemd omdat uit eerder onderzoek van Accenture duidelijk blijkt dat organisaties die duurzaamheid in hun strategie integreren financieel beter presteren en meer positieve impact op stakeholders hebben.

Verder kijken dan uitstoot
De praktijk is echter weerbarstig. De resultaten van acties en plannen om klimaatneutraal te opereren, blijven ver achter bij de ambities. Slechts 7% van de 2000 ondervraagde bedrijven ligt momenteel op koers voor nul uitstoot in 2050. Zelfs in een scenario waarin bedrijven hun emissies in de jaren tot 2030 twee keer zo snel terugdringen als nu en daarna drie keer zo snel, zou 59% in 2050 nog steeds falen. Om echt te versnellen is het verstandig om naar de aanpak van de koplopers te kijken. In de praktijk kijken zij verder dan hun CO2-uitstoot. Klimaatneutraal opereren vraagt een breder perspectief. Deze groep gaat verder dan het stellen van doelen alleen, zij nemen duurzaamheid mee in elke aspect van hun processen en activiteiten.

Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland: “Bedrijven die wel op koers liggen, houden het niet bij beloften. Zij kiezen een intelligentere aanpak om écht stappen te zetten. Hun data over CO2, energie en uitstoot is even belangrijk als financiële of operationele informatie. Het is een integraal onderdeel van de dagelijkse besluitvorming. Zij stellen heldere doelen en sturen hun acties op basis van concrete data. Dit zorgt voor een doelgerichte, schaalbare aanpak. Door deze slimme, integrale aanpak te omarmen, moet het meer bedrijven, liefst alle, lukken in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal te zijn. Afwachten is geen optie.”

‘Emissiereductie moet snel versnellen’
“Te midden van de wereldwijde economische, politieke en ecologische ontwrichting hebben meer bedrijven dan ooit tevoren publiekelijk toegezegd om rond 2050 grotendeels koolstofvrij te zijn. Deze verhoogde ambitie is bemoedigend, maar het is ook duidelijk dat een sterke versnelling van de emissiereductie nodig is” zegt Ingrid Kersten, Sustainability Lead Accenture Nederland. “Het gebruik van volwassen technologieën, zoals digitale en hernieuwbare energiebronnen, en het versnellen van de implementatie van baanbrekende oplossingen zoals waterstof, zal van cruciaal belang zijn. Het bereiken van net zero vereist diepgaande transformaties, omdat het gaat om het inbedden van duurzaamheid in alles wat organisaties doen.”

Voor het onderzoek verzamelde Accenture data over de klimaatdoelstellingen van bedrijven in de G2000-lijst, die bestaat uit de 2000 grootste beursgenoteerde en privéondernemingen wereldwijd op basis van omzet. 675 bedrijven hadden Net Zero-doelstellingen aangekondigd (scope 1, 2 en 3 uitstoot). Vervolgens is de uitstoot van deze bedrijven van 2011 tot 2020 geanalyseerd. Hierbij zijn de bedrijven die niet minimaal 5 jaar rapporteerden uitgesloten. In totaal waren er 572 bedrijven die specifieke doelen hebben gedeeld en minimaal vijf jaar rapporteren in de vermelde periode. Tot slot is met de bestaande data een projectie voor de emissie in de komende 5 jaar gemaakt. Deze data is geaggregeerd tot regio en sectorniveau. Tot slot zijn alle gegevens met elkaar vergeleken.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Voor bedrijven is een belangrijke rol weggelegd in het duurzamer maken van onze wereld, wat van cruciaal belang is voor onze toekomst. Het is dan ook goed om te zien dat steeds meer bedrijven op dit vlak concrete plannen maken en bijvoorbeeld toezeggen klimaatneutraal te gaan werken. Het rapport van Accenture brengt hierbij belangrijke aandachtspunten in kaart. BTG roept het bedrijfsleven op alles op alles te zetten voor het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Duurzaamheid is voor BTG een belangrijk onderwerp. Zo nam ik onlangs op het Future of Business Technology event deel aan een paneldiscussie over sustainability en mvo. Ook ondertekende BTG eerder het manifest duurzame digitalisering, wat het startschot was van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.”

Het volledige rapport is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws