Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Onderzoek: ICT kansrijke sector voor wie zich blijft ontwikkelen

4 okt 2021

Dat de ICT-markt enorme kansen biedt voor werknemers, is geen geheim. Dat lijkt alleen maar meer het geval te worden. Een reportage van Nieuwsuur en het onderzoek Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 bevestigen dat beeld.

De reportage van Nieuwsuur gaat over de ‘war on talent’ die plaatsvindt rondom ICT-studenten. Ze kunnen mooie contracten tekenen, met vaak nog een extratje, zoals een auto, erbovenop. Het item laat ook cijfers van Jobdigger.nl zien. In de IT-markt staan bijna 82 duizend vacatures open. En dat op een totaal van 486 duizend werkenden in de ICT-sector. Alleen in de bouwsector zijn nog net iets meer openstaande vacatures.

Het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren 2021 van CentERdata heeft als conclusie dat het steeds belangrijker voor werknemers wordt om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. De samenleving en het bedrijfsleven digitaliseren, waardoor sommige functies verdwijnen, maar het wisselen van baan ook eenvoudiger wordt. Het rapport concludeert ook dat veel bedrijven zich in hun groei belemmerd zien door een gebrek aan ICT-personeel.

De Covid-19 crisis heeft tot gevolg gehad dat in een aantal sectoren mensen hun baan verloren. In de ICT is dit zeker niet het geval. Door de enorme vraag op onze digitale infrastructuur zijn de afgelopen jaren meer ICT-banen ontstaan dan voor de pandemie, stelt CA-ICT, mede-initiatiefnemer van het onderzoek. Voor ICT is de vacaturegraad (het aantal openstaande functies per duizend banen) het hoogste in Nederland, namelijk 77 (bron CBS Q2 2021). In de bouw is dit 62, in de zorg 32 en in het onderwijs 21.

Kansrijke sector
Het UWV heeft de sector ICT samen met Techniek, Onderwijs en Zorg aangewezen als één van de meest kansrijke sectoren om een baan in te vinden. Er ligt dan ook een kans om werkloosheidcijfers na de gezondheidscrisis laag te houden en het tekort aan ICT’ers (gedeeltelijk) op te lossen. Naast instromers vanuit de schoolbanken moet ook worden gekeken naar de transities van werknemers tussen sectoren, zo vinden de onderzoekers.

Om een overstap naar ander werk mogelijk te maken moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een cultuuromslag bij bedrijven en in het onderwijs, en om een actieve houding van werkenden, zo stellen de onderzoekers.

Petra Claessen, CEO van BTG en TGG, is niet verrast door het item van Nieuwsuur en het onderzoek: “Het blijkt eens te meer hoe belangrijk de ICT-sector is en hoeveel kansen het biedt voor iedereen op de arbeidsmarkt. Met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden hebben we de belangrijke taak om jonge mensen al vroeg enthousiast te maken voor de ICT. Mensen uit andere sectoren die zich om willen laten scholen moeten daarnaast die mogelijkheid krijgen. Dat is zowel in het belang van de individuele werknemers als van de hele BV Nederland. Want er zijn veel goede mensen nodig om onze positie op technologiegebied vast te houden. Met BTG zetten wij ons daar op allerlei manier voor in.”

Gerelateerd nieuws