Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Onderzoek: omscholers verdienen veel meer in de IT

27 jun 2022

Om het tekort aan technische mensen op te vangen, wordt vaak gesproken over omscholing. Dat dit ook voor de werknemers zelf, waaronder mensen die nu in de bijstand zitten, heel interessant kan zijn blijkt uit het onderzoek ‘Van bijstand naar baan in tech’ van opleidingsfonds TechMeUp. De werknemers vinden snel een baan en verdienen veel meer.

Mensen uit ondervertegenwoordigde groepen die zich laten omscholen tot IT’er, verdienen na hun opleiding gemiddeld ruim dubbel zoveel als voorheen, zo blijkt uit het onderzoek. Gemiddeld stijgt het maandelijks netto inkomen na de omscholing van 1.375 euro naar 2.901 euro.

Snel een baan

De meeste omscholers vinden na een studie van vier maanden al binnen drie maanden een baan in de IT. Niet onlogisch, gezien de groeiende kloof tussen vraag naar en aanbod van IT’ers. Zonder een studievoorschot zou ruim driekwart van de respondenten uit het onderzoek echter geen IT-studie zijn gaan volgen, omdat dit voor hen financieel niet haalbaar zou zijn.

TechMeUp geeft mensen die zich wel willen omscholen, maar daar zelf de middelen niet voor hebben, de kans om hun ambities mogelijk te maken. Naast het verschaffen van een renteloze voorfinanciering van het opleidingsgeld en/of leefgeld van 1.500 tot 7.500 euro maakt het opleidingsfonds behoud van uitkering of kinderopvangtoeslag mogelijk.

“De IT is in alle opzichten een heel interessante sector om in te werken en het is fijn dat dit onderzoek dat bevestigt”, zegt Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services. “Om het tekort aan goede technische mensen op te lossen, moet je absoluut naar omscholing kijken, ook van mensen die bijvoorbeeld in de bijstand zitten. Daar is veel talent aanwezig dat voor onze sector van grote waarde kan zijn.”

 

 

 

Gerelateerd nieuws