Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Oplossen marktimperfecties door BTG Expertgroup Smart Society

5 jun 2020

Nu de markt steeds meer opengaat met datgene wat er kan en mag met het oog op COVID-19, werkt BTG Vereniging met haar Leden en Solution Partners aan het oplossen van marktimperfecties. “Juist in deze bijzondere tijden merken wij dat er steeds meer vraag komt naar inzet van technologieën. De huidige markt vraagt om een multidisciplinaire aanpak en redeneert vanuit meerdere kanalen. In de steden is de vraag om specifieke deskundigheid op het technologische vlak groot. Ook in sociaal maatschappelijk opzicht is urgentie merkbaar om tot passende oplossingen te komen” aldus Petra Claessen, CEO BTG. “De huidige cijfers laten zien dat de vraag naar technologie toeneemt en dat er geïnvesteerd wordt vanuit de enterprises” vervolgt Claessen.

Dat is wat BTG permanent doet; vraag en aanbod op elkaar afstemmen en inhoudelijke support verlenen, daar waar dat dringend nodig is. Met BTG Solution Partners zijn we in overleg met diverse gemeenten, geredeneerd vanuit technologie, digitalisering en brede inzet op innovaties. BTG werkt vanuit use cases zoals E-Health, Environment monitoring etc. dit wordt gecombineerd met lokale services  zoals healthcare, intelligent buildings, public safety, environment, government etc. Het realiseren van oplossingen door te redeneren vanuit technische eco-systemen is BTG niet vreemd.  BTG werkt in haar Expertgroup Smart Society nauw samen met partijen zoals AXIS Communications, CommScope, Alcatel-Lucent, SPIE, en NOKIA. Het BTG Knowledge Café op 25 juni a.s. met als onderwerp “Best Practices Crowd Management” sluit aan op de vraag in de markt. Kijk op onze website voor het programma en we zien je aanmelding graag tegemoet.

Gerelateerd nieuws