Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Oproep kandidaten BTG Ledenraad

9 jun 2020

Denk mee met het Bestuur en Directie van BTG en stel jezelf verkiesbaar!

Op 30 juni 2020 worden nieuwe statuten van BTG, Branchevereniging voor ICT/Telecom Grootgebruikers voorgelegd aan de Leden. In deze Statuten wordt uitgegaan van een Ledenraad als vervanging van de Algemene Ledenvergadering. De Ledenraad zal bestaan uit zeven leden en naast een Voorzitter en een Secretaris zijn we nog op zoek naar vijf leden. Gewone leden (eindgebruikers) van BTG kunnen meer informatie vinden op deze pagina

Gerelateerd nieuws