Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG-voorzitter Petra Claessen: “Investeren in de Tech-sector is een must; bouwen aan de continuïteit van onze digitale samenleving”

21 mrt 2024

Pensioenfondsen Metaal & Techniek (PMT) en PME investeren gezamenlijk €100 miljoen in Nederlandse deeptech scaleups. Deze investering wordt gedaan via het nieuwe fonds genaamd het ‘Strategic Partners Fund’, dat zal co-investeren met de fondsen van Innovation Industries, een Nederlandse deeptech investeerder die tevens het beheer zal voeren over het Strategic Partners Fund. PMT en PME hebben samen al € 425 miljoen gecommitteerd aan Innovation Industries om te investeren in start-ups en scale-ups.

Beide fondsen, voor mensen die werken in de metaal-en techindustrie, vinden het belangrijk te investeren in technologiebedrijven die oplossingen bieden voor de grote ‘technische’ uitdagingen van deze tijd. ‘Deeptech’ startups en ‘scale-ups’ die moeten uitgroeien tot internationale winnaars in hun sectoren en zich richten op het toepassen van geavanceerde technologieën om complexe, maatschappelijke knelpunten op te lossen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, energie en productie.

Petra Claessen, voorzitter BTG. “Een duidelijk en te prijzen statement vanuit deze organisaties die het belang van investeringen in de tech-sector weer eens onderstreept. Bovendien een goed signaal op het moment dat het voortbestaan van het Nationaal Groeifonds onder druk staat. Deze week heeft de Tweede Kamer een uitspraak over de toekomst van het Groeifonds doorgeschoven naar juni. Prioritering op de agenda van de Overheid zou wenselijk zijn, omdat we door uitstel het risico lopen dat onze mondiale positie in tech verslechtert. BTG zal zich samen met haar partners sterk blijven maken om innovatie in tech te blijven stimuleren en roept de Overheid op om de urgentie van investeren op tech, structureel op de agenda te plaatsen. Dat houdt in dat uitstel geen afstel inhoudt.”

Hartwig Liersch, directeur beleggingen PMT: “Deeptech scale-ups zorgen naast economische groei voor het creëren van nieuwe banen en het genereren van waarde voor de samenleving. Vanwege de complexiteit en innovatieve aard van de producten, hebben deeptech bedrijven hogere kapitaalvereisten, waardoor financiering in met name de cruciale latere fase een belangrijke uitdaging is. Door met het Strategic Partners Fund te investeren in juist deze fase trachten we de Nederlandse technologische vooruitgang en innovatie op lange termijn te stimuleren. Goed voor onze sector en voor onze deelnemers”

Cruciaal

Investeringen in deeptech zijn cruciaal voor de Nederlandse economie omdat ze innovatie stimuleren, concurrentiekracht vergroten en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze investeringen trekken talent aan en bevorderen de groei van hoogwaardige banen, waardoor Nederland zich kan positioneren als een leider in duurzame ontwikkeling.
Deeptech-bedrijven hebben echter vaak moeite om financiering te vinden voor een laatste groeispurt. Vanwege de hoge mate van technische complexiteit van dit soort bedrijven en langere tijdlijnen voor marktacceptatie, is er nog onvoldoende kapitaal beschikbaar in de markt. Om aan die impasse een einde te maken, zijn PMT en PME in partnership met Innovation Industries tot dit initiatief gekomen.
PME en PMT benadrukken met hun investering in het Strategic Partners Fund hun toewijding aan het ondersteunen van innovatie en groei in Nederland. Door samen te werken met Innovation Industries en te investeren in deeptech scaleups, beogen zij bij te dragen aan het creëren van een solide ecosysteem voor technologische ontwikkeling en ondernemerschap in Nederland.
Het Strategic Partners Fund heeft aangekondigd dat hun eerste investering zal worden gedaan in het Eindhovense fotonica bedrijf, EFFECT Photonics. Deze investering zal EFFECT Photonics in staat stellen om de productie op te schalen en hun positie als toonaangevende speler op het gebied van fotonica verder te versterken.

 

Gerelateerd nieuws