Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Petra Claessen, BTG: ‘Connected impact pur sang’

16 jul 2021

‘Connected Impact’ is het jaarthema van 2021 van Vereniging BTG en het was ook het thema van het Mobile World Congres (MWC) 2021. BTG, dé Branchevereniging voor ICT/Telecom in Nederland en haar directe achterban (bedrijven en organisaties m.b.t. ICT/Telecom) waren dit jaar vanwege COVID-19, niet fysiek aanwezig in Barcelona. Het MCW 2021 werd hybride georganiseerd, waardoor BTG met haar directe achterban wel aanwezig waren op diverse momenten tijdens dit zeer voor BTG en haar Leden, relevant Congres. Zo nam BTG kennis van de diverse trends o.a. op het vlak van 5G, AI, IoT etc. en met name de impact ervan op de maatschappij en de kansen die deze technologie het bedrijfsleven en onze samenleving biedt. Tijdens de virtuele bijeenkomst over het MWC 2021, met ruim zestig BTG-leden keken Petra Claessen CEO BTG/TGG en moderator Danny Frietman samen met vertegenwoordigers van Dutch IT Channel, Huawei, Ericsson en CM.com terug, welke kansen er zijn voor de markt.

De 2021-editie van het Mobile World Congres (MWC) in Barcelona is nu achter de rug. Het evenement heeft ruim 20.000 fysieke bezoekers getrokken en ongeveer 100.000 unieke virtuele deelnemers en dagelijkse kijkers uit 165 landen op MWC21 en partnerplatforms. Deze kengetallen komen vanuit de GSMA, dé organisator van dit Congres. De focus lag dit jaar op de impact die mobiele technologie en de bijbehorende diensten hebben op samenleving en bedrijfsleven. Een focus die zich ook bij BTG dit jaar heeft vertaald in een groot aantal initiatieven.

“Connected Impact staat in 2021 centraal bij ons”, vertelt BTG/TGG-CEO Petra Claessen tijdens BTG MWC 2021 Trend update. “Die impact is overal te voelen. Ook merkbaar binnen de thema’s van de BTG Experts groepen om kennis en kunde te delen en om best practices samen tegen het licht te houden. Binnen deze Expertgroepen participeren zowel Gebruikers als Solution Partners op thema’s c.q. onderwerpen zoals 5G, AI, IoT, Security, Data Analytics, of Smart Society etc. In de tweede helft van 2021 blijft deze focus. Zo is er op 3 november a.s. in Huis ter Duin in Noordwijk het jaarlijkse BTG In Business Event, gecombineerd met de uitreiking van de BTG ICT/Telecom Awards. Met spraakmakende sprekers en met een belangrijke rol voor het buitenland. Want connected impact beperkt zich niet tot Nederland.”

Fysieke bijeenkomsten
Petra Claessen “De bijeenkomst op 3 november a.s. is fysiek gepland, uiteraard e.e.a. in afwachting van ontwikkelingen en richtlijnen omtrent COVID-19. Iedereen kijkt uit naar de fysieke ontmoetingen en wat BTG betreft, was dit een van de laatste digitale bijeenkomsten. Ook de bijeenkomsten van de BTG Expertgroepen worden voor het najaar, weer fysiek ingepland.”

Overigens heeft Claessen meer onderwerpen op haar netvlies. Zo is ze benieuwd naar hoe de vaste Kamercommissie Digitale Zaken haar taakafbakening in de politieke realiteit van alledag gaat vormgeven. “Wij hebben hier vanuit onze positie als gesprekspartner van politiek en overheid uitgebreid over meegedacht. We hopen dat er goed geluisterd wordt naar de belangen van het bedrijfsleven, zowel van onze achterban als ICT/Telecom Solution Partners.”

Uitstel 3,5 GHz-veiling
Claessen maakte ook duidelijk dat het best een uitdaging is voor haar Leden en achterban, nu de Rechter eind juni jl. de rem heeft gezet op het vrijkomen van spectrum in de 3,5 GHz-frequentieband. Het gevolg is dat er mogelijk een vertraging van de veiling van frequentielicenties, maar ook het toepassen van spectrum voor private 5G-oplossingen. Ze begrijpt de belangen van een partij als Inmarsat, maar ziet ook de belangen de markt op dit vlak.

“Wij hebben van een aantal leden de vraag gekregen om hier met alle mogelijkheden die we hebben, in gesprek gaan met partijen zoals EZK en Agentschap Telecom. Dit is bij uitstek een onderwerp waar wij onze positie als gesprekspartner bij overheden optimaal kunnen inzetten. Nederland is lange tijd een voorloper geweest op het gebied van mobiele technologie en diensten. We moeten voorkomen dat we naar de achterhoede verdwijnen. Dat willen we als BTG voorkomen en we zetten ons daarvoor in samen met onze leden en Solution Partners.”

Lessons learned MWC 2021
Terug naar de virtuele bijeenkomst over de lessons learned van het MWC. Die lessen waren er onder meer over de eerste, maar zeker niet laatste hybride bijeenkomst. Ook in 2022 (28 februari t/m 3 maart) zal het MWC een hybride format hebben, vertelt Lotte Engels, directeur NBSO (Netherlands Business Support Office) in Barcelona.

“De impact van een hybride format was dit jaar enorm. Dat zag je ook bij de smart city expo en andere congressen. Mensen waren zoekende naar de juiste hybride vorm. Het was moeilijk om een balans vinden tussen wat je online en offline aanbiedt, van wat je aanbied op welke platforms van jezelf en anderen, hoe bereik je de doelgroepen? Dat was dit jaar nog lang niet optimaal.”

Wat waren de belangrijkste leerpunten voor Engels? “Heel belangrijk is dat je bij wat je wilt presenteren moet werken vanuit je eigen content, niet moet afwachten wat het format wordt: digitaal, hybride of fysiek. Dat nemen we ook mee richting voorbereiding van Smart City in november 2021. Een ander leerpunt is dat kwantiteit niet altijd de beste manier is om te bereiken wat je wilt. Zo waren we dit jaar bij het Dutch networking event met een relatief kleine groep. Daarmee was het voor mij veel makkelijker om matches te maken tussen de aanwezigen. Dat is veel moeilijker in grotere setting.”

Impact 5G verder dan technologie
Witold Kepinski schetste in zijn trendupdate vanuit Dutch IT Channel onder meer dat de connected impact van 5G veel verder gaat dan technologie alleen. “Connectiviteit betekent meer dan online kunnen zijn of kunnen bellen. De aan- of afwezigheid ervan heeft overal gevolgen voor. Voor milieu en duurzame ontwikkeling, maar ook voor de ontwikkeling en economische kansen van mensen in minder ontwikkelde gebieden.”

Daar was volgens Kepinski gelukkig veel aandacht voor op het MWC, naast ontwikkelingen zoals de groei van hyperscalers en hun datacenters, zendmasten als nieuw verdienmodel en sociaal en duurzaam ondernemen van telecom-leveranciers en -operators. “3,8 miljard mensen hebben beperkt internettoegang, 500 miljoen mensen hebben dit helemaal niet. Juist in achtergestelde gebieden is het belangrijk om over goede connectiviteit te beschikken. De impact is enorm voor de kansen die men heeft op gebieden zoals arbeidsmarkt, economie, gezondheidszorg.” Claessen sluit zich van harte aan bij de veel gedeelde oproep op het MWC om te werken aan universele toegang tot internet. “Dit is echt een onderwerp om ons voor in te zetten bij onze achterban, die hierin veel kan betekenen.”

Interactie minder vluchtig
Huawei vond het als netwerkaanbieder belangrijk om fysiek aanwezig te zijn op het MWC, vertelt Jurjen Veldhuizen (director marketing & solution sales Nederland). “Zo hadden we toch veel klanten uit Azië-Pacific en Latijns-Amerika op de beursvloer. Ook hebben we gemerkt dat de interactie zowel fysiek als virtueel minder vluchtig was. Dat was positief.” Tegelijkertijd heeft Huawei haar stand volledig virtueel nagebouwd, om iedereen in een vertrouwde omgeving rond te kunnen leiden tussen alle toekomstige ontwikkelingen die het ziet op het gebied van connected impact. Huawei wil de virtuele beursvloer de komende jaren structureel inzetten om met meer mensen zijn visie op de ontwikkeling van connectiviteit te delen. “Steeds meer nieuwe technologie wordt gemeengoed, zoals VR/AR, AI, IoT. Samen met de enorme groei in het aantal connected devices, vergt dat enorm hoge connectiviteit met een zeer lage latency, slimme netwerken die virtueel opgedeeld kunnen worden, een hoge uploadsnelheid.

Nu vindt rond de 25 procent van alle processen digitaal plaats, in 2024 zal dat 80 procent zijn. Dat alles vergt veel meer beheer, waarvan het merendeel noodgedwongen geautomatiseerd moet worden.” Verder ziet Huawei standaardisatie belangrijker worden, naast maatwerk en Petra Claessen BTG vult dit aan, “ervaring te hebben met het ontwikkelen van standaarden dit ook in nauwe samenwerking met de MNO’s en dit kan een relevant traject worden waar iedereen beter van wordt.” Jurjen vervolgt: “Denk aan blue prints voor uitrol van netwerken voor bijvoorbeeld havens, luchthavens en industriecomplexen, maar ook ziekenhuizen. Zo kunnen we samen met operators veel makkelijker ‘bouwblokken’ uitrollen, in plaats van telkens weer het wiel uit te vinden.”

Peter Goeijers, accountmanager Ericsson, begint met de boodschap die Arun Bansal, Executive Vice President & Head Market Area Europa & Latin America, tijdens het MWC had: de vrees dat Europa steeds verder achterop raakt in de uitrol en gebruik van 5G-netwerken voor innovatieve nieuwe diensten. “Dat komt mede door de hoge bedragen die operators moeten neertellen voor spectrumlicenties. Dat geld kan niet meer gebruikt worden om te investeren in de netwerken zelf. In Nederland speelt ook nog eens het uitstel van de 3,5 GHz-veiling mee.”

Hier moet echt iets in veranderen, meent Goeijers, want 5G is een belangrijke enabler voor digitaliseren en innoveren in het bedrijfsleven. Bekende voordelen zijn low latency en network slicing. Sectoren zoals industrie en mijnbouw, olie- en gasterminals, windmolenparken, hebben veel baat bij mogelijkheden om beheer van hun infrastructuur te automatiseren, voor zelfrijdende voertuigen etc. “Dat kan via network slicing van publieke netwerken, maar private netwerken kunnen voor grotere bedrijven en terreinen een alternatief bieden. Bijvoorbeeld omdat bedrijven op gebieden als security en compliance het mobiele netwerk in eigen beheer willen hebben. Of omdat macronetwerken verminderde dekking indoor bieden door gebruikte bouwmaterialen. Onze afnemers zijn voor 90 procent operators, maar wij ondersteunen ook privé netwerken met enterprise offerings.”

Net zoals Huawei wil Ericsson zoveel mogelijk standaardiseren: prepackaged hardware-modules om alles snel beschikbaar te maken; software die naar de site gestuurd kan worden – ook updates, patches etc. “Ericsson is in feite een softwarebedrijf geworden. Alle functies kunnen via software gevirtualiseerd worden. En alle functies uit het macro-netwerk kun je zo ook in private network krijgen.” BTG zou dit aspect kunnen oppakken binnen haar Expertgroepen.

Optimale klantbeleving
Een softwarebedrijf is CM.com al vanaf het begin, stelt de laatste spreker Brian Manusama. Hij is sinds kort chief strategy officer bij CM.com na een lange carrière bij Gartner. Het sinds februari 2020 beursgenoteerde CM.com houdt zich bezig met conversational commerce voor een optimale mogelijke klantbeleving, met de bundeling van een communicatie- en betalingsplatform.

“We zien de laatste jaren steeds meer gebruik van digitale kanalen”, aldus Manusama. “De mobiele telefoon wordt in feite de afstandsbediening van je leven. Voor communicatie, contentcreatie, de bediening van devices. Dit toestel gaat dus ook de klantbeleving bepalen. Nog meer dan voorafgaand aan Covid-19. Destijds had je veel organisaties – overheidsinstellingen, verzekeraars – die niets met digitale kanalen wilden. Toen kwam Covid en wilde men er gisteren mee aan de slag, want men wist opeens niet meer wat de burger/klant wilde.”

5G is cruciaal als infrastructuur, maar het is vooral de toepassing die steeds belangrijker wordt, ziet Manusama. “Het wordt een proactieve, datagedreven toekomst qua klantbeleving. Denk aan de klant van een operator die te horen krijgt dat zijn router vervangen gaat worden nog voordat hij stuk gaat, omdat de operator hierover al signalen heeft ontvangen. Of een energiebedrijf die met een klant in gesprek gaat om te kijken wat de oorzaak kan zijn van een stijgende energierekening.”

Door: Martijn Kregting

Gerelateerd nieuws