Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Petra Claessen nieuwe voorzitter van iPoort

29 okt 2020

Met versterkt elan en inbreng van young professionals blijft iPoort bijdragen aan de digitale agenda voor Nederland. Dit meldt Petra Claessen in haar toespraak bij de aanvaarding van het voorzitterschap van iPoort. Zij neemt het stokje over van Frits Bussemaker die tien jaar het voorzitterschap heeft vervuld.

Claessen, in het dagelijks leven CEO van belangenorganisatie BTG/TGG, heeft deze nieuwe rol op zich genomen tijdens het webinar van stichting iPoort over Smart Society op 28 oktober 2020. Zij dankt Bussemaker die als kwartiermaker iPoort heeft weten uit te bouwen tot een slagvaardig netwerk waarin het debat over ethische, juridische en sociale aspecten van digitalisering centraal staat. Voor zijn inspanningen is Bussemaker vereerd met de allereerste ‘Frits Bussemaker Award’ ooit. Jeroen Verwoort, wethouder gemeente Velsen en bestuurslid iPoort, reikte de prijs uit. Voortaan zet de stichting met de award jaarlijks de schijnwerpers op personen en organisaties die zich hebben ingespannen om het maatschappelijk belang en de impact van digitalisering op de samenleving te verduidelijken en te verhelderen.

Verbinden
“iPoort staat voor verbinding op het vlak van digitalisering. Samen met onze Strategische Partners, Raad van Advies en andere samenwerkingen, willen wij impact gaan realiseren op de digitale agenda van de BV Nederland”, meldt Claessen. Zij geeft aan op de ingeslagen weg voort te gaan en politiek, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven te verbinden in het streven Nederland digitaal weerbaar te maken en houden.

“iPoort zal nog meer focus inzetten, op het faciliteren van het debat over ethische, juridische en sociale aspecten van digitalisering. We zullen daar ook het contact verder voor aangaan met het Bedrijfsleven en de Overheid en een consultatie omtrent dit thema in de markt, gaan oppakken”, aldus Claessen. “Verder staat aandacht voor Young Professionals hoog op de agenda en er is binnen ons bestuur een idee in wording om een iPoort Young Professionals op te richten. Wij vinden het een ‘must’ om de directe verbinding aan te gaan met deze doelgroep. Ook is denkbaar dat YP zitting nemen in onze RvA of zelfs in het iPoort Bestuur.”

Zij zegt dat iPoort een actieve rol wenst te vervullen in de nieuwe Vaste Kamer-Commissie voor Digitale Zaken.

Nieuw bestuur
Tijdens dezelfde bijeenkomst zijn Stijn Grove, managing director Dutch Datacenter Association, en Karen van der Zanden, directeur van IT Circle, benoemd tot bestuurslid. Jeroen Verwoort en Paul van Heel, initiatiefnemen en bestuurslid van SDGHUB.nl, completeren het bestuur.

De kennis, ervaring en inzet van Bussemaker gaat niet verloren voor iPoort; hij is nu voorzitter van de Raad van Advies voor deze organisatie.

Gerelateerd nieuws