Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Politievakbond eist snel verbeteringen C2000

12 mrt 2020

De ACP maakt zich grote zorgen over de aanhoudende problemen met C2000. In een brief aan de minister van Justitie en Veiligheid vraagt de politiebond om ingrijpen als de problemen eind maart niet zijn verholpen. Voorzitter Gerrit van de Kamp vindt dat politiemensen er sinds de migratie naar het nieuwe systeem niet zondermeer vanuit kunnen gaan dat het C2000-netwerk altijd werkt. “Storingen op de ‘lifeline’ kunnen voor politiemensen én voor burgers grote gevolgen hebben”, aldus Van de Kamp.

Voorzitter Maarten Brink van ACP Zeeland-West-Brabant wil de termen ‘finetunen’ en ‘nazorg’ niet meer horen. “Dat doet geen recht aan de ernst van de situatie”, aldus Brink. “De betrouwbaarheid en juiste werking van het netwerk mag niet in het geding staan. Anders ontstaat een gevoel van onveiligheid bij politiemensen. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat de kans op verstoring in het gebruik nagenoeg nihil is.”

Dubbele bemensing

Wanneer uiterlijk 1 april geen sprake is van een significante verbetering, wil de ACP dat de volgende maatregelen worden genomen:

  • Eenheden minimaal dubbel bemenst de straat op, wat deels al gebeurt, en de maatregel dat niemand meer alleen de straat op gaat.
  • Meldingen met enig risico op escalatie worden met minimaal twee, dubbel bemenste eenheden, in behandeling genomen.
Directe maatregelen

Naast genoemde maatregelen moeten volgens de ACP alle (executieve) politiemensen nu al worden voorzien van een Push To Talk (PTT)-account als back-up en de benodigde fysieke drukknop om de app direct te kunnen bedienen. Ook wil de ACP dat alle politiemeldkamers met onmiddellijke ingang de opdracht moeten krijgen de PTT-app actief te hebben op de meldkamers en eventuele oproepen direct te kunnen beantwoorden.

 

Gerelateerd nieuws