Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Positie Nederland als digitaal knooppunt staat sterk onder druk

15 mei 2020

Door het gebrek aan plannen en projecten om nieuwe zeekabels aan te leggen, staat de positie van Nederland als dataknooppunt onder druk. Dat schrijven meerdere brancheorganisaties, waaronder BTG en ondernemingen die actief zijn in de digitale sector vandaag in een brief aan staatssecretaris Keijzer. Zij vragen de regering om snel actie te ondernemen om nieuwe zeekabels aan te laten landen in Nederland. Volgens deze organisaties staan zowel het vestigingsklimaat als de soevereiniteit van onze digitale infrastructuur op het spel.

Als er iets is wat de huidige omstandigheden aantonen, is dat het belang van digitalisering voor de economie cruciaal is. De massale noodgedwongen omschakeling naar thuiswerken laat zien dat Nederland trots kan zijn op haar uitmuntende digitale infrastructuur en reputatie als mondiaal dataknooppunt. Toch is er reden tot zorg: deze positie staat sterk onder druk. Daarom is gecoördineerde actie noodzakelijk.

Nederland mogelijk op zijspoor van mondiale digitale economie
Economische clusters ontstaan vooral langs handelsroutes. Dit is niet anders bij digitale dataverbindingen over zee en land, zo stellen de briefschrijvers. Zij zien dat door het uitblijven van nieuwe verbindingen Nederland op een zijspoor van de globale digitale economie terecht dreigt te komen. “Juist het feit dat Nederland deze directe verbindingen nu kan aanbieden, is een belangrijk argument voor digitale en techbedrijven om zich hier te vestigen,” stellen initiatiefnemers Stijn Grove (Dutch Data Center Association) en Michiel Steltman (Digitale Infrastructuur Nederland). “Zij dreigen te vertrekken als de hoofdroute zich verplaatst.”

En de concurrentie is hevig: overheden in andere Europese landen zetten zich momenteel in om nieuwe kabels naar hun land te halen, om daarmee ook een positie te verwerven als datahub. Hierdoor verliest Nederland haar positie als aantrekkelijk vestigingsland. Daarnaast is er bij verlies van directe intercontinentale connectiviteit over zee ook sprake van risico’s voor de soevereiniteit van digitale infrasrtuctuur. Verminderde regie over internationale verbindingen door afhankelijkheid van andere landen en grote tech bedrijven is een ongewenst scenario.

Brede coalitie van ondertekenaars
De brief is ondertekend door 43 organisaties, waaronder telecombedrijven, datacenters, telecommunicatie grootgebruikers, regionale ontwikkelingsbedrijven en hosting- en netwerkpartijen. Allen zien het grote belang voor Nederland, maar geven aan dat het speelveld te veelomvattend en kapitaalintensief voor hen is geworden om hierin alleen te kunnen acteren. De briefschrijvers roepen de regering dan ook op om regie te nemen op dit dossier. En samen met de sector proactief beleid te ontwikkelen waarmee we het goede vestigingsklimaat van Nederland kunnen behouden en verbeteren en samen kunnen werken aan een sterke digitale economie.

Over de initiatiefnemers

DINL
Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL, www.dinl.nl ) is de koepelorganisatie en spreekbuis van bedrijven en organisaties die acteren als facilitators van de online economie.
DINL’s activiteiten omvatten voorlichting, promotie en het werken aan vertrouwen in de Nederlandse digitale economie door het verbeteren van cyber security, digitale weerbaarheid en bestrijden van cybercrime en abuse.
Contact: Michiel Steltman, msteltman@dinl.nl +31 70 762 1070

Dutch Data Center Association
Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van een duurzame economische groei en het profileren van de sector naar overheid, media en samenleving.
Contact: Stijn Grove, sgrove@dutchdatacenters.nl, 020-3037860

FCA
De FCA biedt onafhankelijke carriers in Nederland een platform en stimuleert onderlinge samenwerking. Deze samenwerking bevordert op zijn beurt de groei van de individuele carrier en daarnaast de kwaliteit van de infrastructuur in heel Nederland.
Contact: Andrew van der Haar, +31 38 750 1920, info@fibercarriers.nl

SURF
SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. Binnen de coöperatie SURF werken universiteiten, hogescholen, mbo-scholen, onderzoeksinstellingen en de universitaire medische centra samen aan ICT-voorzieningen én ICT-vernieuwingen. Hierdoor beschikken studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers onder gunstige voorwaarden over de beste ICT-voorzieningen voor toponderzoek en talentontwikkeling.
Contact: Ilse Koning, ilse.koning@surf.nl

Gerelateerd nieuws