Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Prins Constantijn pleit voor meer investeringen in de Nederlandse techsector

10 feb 2022

“Nederland moet weer prominent op de Europese kaart in het techlandschap. Daarvoor zijn investeringen vanuit het bedrijfsleven en de aandacht vanuit de overheid een must” aldus Petra Claessen, CEO BTG & BTG Services. Zij citeert uit zeer recente informatie van Techleap.nl. De focus op de langetermijnontwikkeling van het techecosysteem en digitalisering als motor achter de grote maatschappelijke transities, ontbreekt in Nederland. Net als de middelen en ideeën om innovatieve bedrijven de kans te geven om hierin een rol te spelen. Dit wordt verder toegelicht tijdens het vandaag gehouden IGNITE 2022 Summit van Techleap.nl, waar haar jaarlijkse State of Dutch Tech report wordt gepresenteerd. Prins Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl, pleit voor een langetermijnvisie voor de Nederlandse techsector. BTG CEO Claessen sluit zich hierbij volledig aan en roept de BTG Leden en Solution Partners op om hierin support te verlenen.

Startups en scaleups houden Nederland innovatief en concurrerend. Ze zijn onmisbaar voor het verdienvermogen en hun maatschappelijke belang wordt de komende jaren alleen maar groter. Ze zorgen voor een techsector die drie keer productiever is, vier keer harder groeit en waarbij de banengroei drie keer zo groot is als andere sectoren. Bovendien bedenken ze nieuwe oplossingen voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie. Techleap.nl heeft in dit proces een cruciale rol.

Nederland staat bekend als een innovatief land en heeft veel technologiebedrijven die nieuwe oplossingen bedenken voor deze grote transities. En hoewel iedereen een aantal grote Nederlandse technologiebedrijven kent, zoals Adyen, Mollie en Philips, krijgt de langetermijnontwikkeling van het Nederlandse techecosysteem in tegenstelling tot andere landen zowel maatschappelijk als binnen het overheidsbeleid geen prioriteit. Nederland dreigt daarmee op verschillende cruciale gebieden steeds verder achter te gaan lopen. Dit wordt benadrukt in het gelanceerde ‘State of Dutch Tech report’ van Sifted (onderdeel van Financial Times) in opdracht van Techleap.nl.

Talent
Uit de State of Dutch Tech blijkt dat 2021 een jaar van groei was voor de Nederlandse techsector. Er is in totaal voor 5.6 miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd, ruim drie keer meer dan in 2020. Er zijn ongeveer 11.000 startups en de techsector heeft inmiddels een totale waarde van meer dan 300 miljard euro.

Maar ondertussen blijken veel startups te blijven steken. Onder andere door de beschikbaarheid van talent en de toegang tot kapitaal in de vroegste fase. Maar ook doordat ondernemers vaak ambitie lijken te missen en meer nadruk leggen op het starten van een bedrijf en het bereiken van autonomie, dan het succesvol laten doorgroeien.

Banen
Het rapport wijst uit dat slechts 21% van Nederlandse startups doorgroeien naar scaleup status, wat cruciaal is voor banen- en economische groei op de langere termijn. Andere landen doen het op dit vlak veel beter. De Verenigde Staten heeft zelfs een conversieratio van 60%. Om de conversieratio te verhogen en te zorgen dat Nederlandse techbedrijven door kunnen blijven groeien zijn de juiste randvoorwaarden en investeringen essentieel, vooral in de vroege fase.

Er is in Nederland veel aandacht voor de grote transities waar we de komende jaren voor staan. Deeptech is een voorbeeld van revolutionaire technologieën die oplossingen kunnen leveren hiervoor, maar op dit moment nog niet volledig benut worden. Als land zijn we met bedrijven als ASML goed gepositioneerd om leidend te zijn op dit vlak. Vooral Nederlandse investeerders lijken echter juist de bedrijven die dit kunnen aanjagen in de beloftevolle vroege fase te vermijden, terwijl ze hiermee een essentiële impact kunnen hebben op de groei en innovatie in ons land.

Klimaat
In het recent gepresenteerde regeerakkoord, worden transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie uitgelicht en ontvangen forse middelen. Maar daar waar het kabinet tientallen miljarden euro’s vrijmaakt om de problemen rondom de transities op te lossen, ontbreekt de rol van het innovatieve bedrijfsleven in het oplossen hiervan. Evenals de middelen en ideeën om bedrijven uit de nieuwe innovatieve economie dit te laten aanjagen. Landen als Duitsland en Frankrijk geven hieraan wel duidelijk prioriteit in hun overheidsbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van een belastingaftrek voor investeerders. De ontwikkelingen in de techsector gaan in die landen daardoor veel harder.

Constantijn van Oranje benadrukt: “De ambities in het regeerakkoord over ‘toekomstig verdienvermogen’ en maatschappelijke transities zullen niet gehaald worden zonder effectieve digitalisering en innovatieve startups. Zij zijn de motor van de nieuwe economie. Iedere sector krijgt zijn Tesla, Beyond Meat, Amazon, Adyen of Moderna. Het Nederlandse verdienvermogen zal afhangen van onze capaciteit om de groei van dit soort bedrijven te faciliteren. Voorlopig ontbreekt het aan vroege fase kapitaal, IT-talent, ambitieuze ondernemers en een effectieve valorisatie praktijk om dit waar te maken. Daar liggen voor de overheid, universiteiten, investeerders en ondernemers de grote gezamenlijke uitdagingen.”

Reputatie als innovatief land bewaken
Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: “De startups kunnen uitgroeien tot de grote techbedrijven van de toekomst en de motor van de nieuwe economie. Startups brengen innovatieve ontwikkelingen op en naar de markt. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de economische groei en werkgelegenheid. BTG, dé Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG), onderschrijft dan ook de oproep van Prins Constantijn tot het faciliteren van effectieve digitalisering en ondersteunen van innovatieve startups via een langetermijnvisie voor de Nederlandse techsector. Dit is niet alleen van groot belang voor de ontwikkeling van deze startups zelf, maar ook voor het bewaken van de positie en reputatie van Nederland als innovatief land. BTG is er gereed voor om ook support te verlenen op dit vlak.”

Het State of Dutch Tech report van Techleap.nl is hier beschikbaar.

Op de foto van links naar rechts: Harry Vermeulen (lid ledenraad), Victor Viveen (voorzitter ledenraad BTG), Prins Constantijn van Oranje en Petra Claessen

Gerelateerd nieuws