Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Prominentere rol voor digitalisering bij nieuw beleid

19 jul 2022

Ministeries en uitvoeringsorganisaties moeten bij het maken van nieuwe wetten en regels voortaan nadrukkelijk stilstaan bij zaken als informatiebeveiliging en privacy. Ook wordt de digitale weerbaarheid van het Rijk versterkt door prioriteit te geven aan cybersecurity evenals het versterken van de kennis op ICT-gebied. Dat zijn de komende jaren de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening (I-strategie).

De ministerraad stemt in met de prioriteiten binnen de I-strategie. In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering in op de belangrijkste uitdagingen voor de informatievoorziening van de Rijksoverheid. “Deze keuzes vormen het fundament voor onze ambities op het gebied van digitalisering. We moeten meer en beter inspelen op digitale ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Door eerder, vaker en met meer expertise naar wetten en regels te kijken, willen we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren en ons tegelijkertijd wapenen tegen risico’s”, meldt Van Huffelen.

Tien thema’s
De I-strategie kent tien thema’s. Een drietal krijgen prioriteit:

  • Informatievoorziening in het hart van beleid;
  • digitale weerbaarheid;
  • I-vakmanschap.

Werken aan ‘I in het hart’ houdt in dat er bij het maken van nieuwe wetten en regels al in een vroeg stadium oog is voor de kansen en risico’s van digitalisering en informatievoorziening. Ook wordt er aan de voorkant rekening gehouden met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid, zodat het aan de achterkant goed terechtkomt in de systemen.

Digitale weerbaarheid van het Rijk versterken
Om de digitale weerbaarheid van het Rijk te versterken en daarmee het risico op bijvoorbeeld uitval van systemen of datalekken te verkleinen, krijgen cybersecurity en informatiebeveiliging meer prioriteit. Hierbij wordt rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van hybride werken, cloud-toepassingen, toename van digitale criminaliteit en geopolitieke ontwikkelingen. Ook starten ministeries zogeheten ‘Red Team-oefeningen’. Deze oefeningen zijn bedoeld om kwetsbaarheden in techniek of processen op te sporen en aan te pakken.

Expertise en vakmanschap vormen een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de I-strategie. Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om voldoende en de juiste kennis in huis te hebben. Staatssecretaris Van Huffelen wil daarom jong digitaal talent verleiden om bij de overheid te gaan werken, en tegelijkertijd ervaren krachten behouden. Ook wordt er ingezet op extra I-training en -scholing van de collega’s die al bij de rijksoverheid werken.

Naast de drie thema’s die prioriteit krijgen wordt ook gewerkt aan de andere thema’s binnen de I-strategie, zoals informatiehuishouding, datagedreven werken, samenwerken met de markt en bevorderen van innovatie.

‘Informatiebeveiliging en privacy zijn van cruciaal belang’
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Data spelen een onmiskenbare rol in onze maatschappij en het bedrijfsleven. Informatiebeveiliging en privacy zijn in onze datagedreven maatschappij dan ook van cruciaal belang. Met het oog daarop is het noodzakelijk dat informatiebeveiliging en privacy bij het maken van nieuwe wetten en regels voldoende aandacht krijgen. Het is dan ook goed nieuws dat dit de komende jaren een van de speerpunten van de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening is, ook wel de I-strategie genoemd. Als dé branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers staat BTG klaar om met de overheid mee te denken over de invulling hiervan. Onder meer als het gaat om aan het aantrekken van het benodigde talent bij de overheid. BTG zet hier al langer op in. Onder meer door vrouwelijk talent te enthousiasmeren voor de Tech- en Telecomsector. ”

Gerelateerd nieuws