Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Gemeente Den Haag starten Grenzeloos Datalandschap

28 mei 2021

De provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en gemeente Den Haag zijn onlangs gestart met een nieuwe samenwerking. In het samenwerkingsverband Grenzeloos Datalandschap delen zij kennis en vaardigheden op het gebied van data en technologie met elkaar. De partijen willen van Zuid-Holland zo een veerkrachtige, slimme en leefbare regio maken die optimaal gebruik maakt van data en technologie. Een belangrijke ontwikkeling, want het delen van data en technologie kan een belangrijke stimulans zijn voor innovatie.

Het samenwerkingsverband Grenzeloos Datalandschap richt zich op betrokkenheid van burgers en bedrijven, verduurzaming en circulariteit en digitalisering en data. Grenzeloos Datalandschap heeft als doel een netwerk op te bouwen van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in de regio. Via het samenwerkingsverband kunnen alle deelnemende partijen eenvoudiger en slimmer data uitwisselen om zo maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Door data breed in de regio te delen, is het voor organisaties mogelijk hun maatschappelijke opgave beter te ondersteunen en het beleid effectiever te maken.

Concrete toepassingen ontwikkelen
Binnen de kaders van goede databeveiliging, -privacy en -ethiek wordt gewerkt aan concrete toepassingen op elk van de eerdergenoemde onderwerpen. Het Grenzeloos Datalandschap beoogt een duurzame samenwerking te zijn waar overheden, kennisinstellingen en bedrijven jaarlijks in co-creatie nieuwe usecases presenteren. Om de samenwerking een vliegende start te geven zijn actuele en direct toepasbare usecases gebruikt, die een antwoord geven op maatschappelijke vragen. De eerste usecases richten zich op de Energietransitie en Duurzame mobiliteit. Denk hierbij aan onder andere samen in de regio optrekken in het verwezenlijken van een toename aan wind- en zonne-energie.

“Met Grenzeloos Datalandschap benutten we de waarde van data uit de regio Zuid-Holland voor inwoners en bedrijven en kijken we over organisatiegrenzen heen om effectiever te zijn in de aanpak van gezamenlijke, maatschappelijke vraagstukken”, zegt Tanaquil Arduin, Chief Data Officer bij de gemeente Den Haag.

Roland van der Heijden, programmamanager Digitale Stad bij de gemeente Rotterdam: “Samen zijn we beter voorbereid op de toekomst, waarin digitaal en data onlosmakelijk zijn verweven met alle aspecten van ons leven.”

Henk Burgering, programmamanager Digitale Transformatie bij de provincie Zuid-Holland: “In Zuid-Holland werken we al sinds jaar en dag samen aan maatschappelijke opgaven. Nu kan dat ook data- en technologie gedreven. Door het koppelen van bijvoorbeeld datasets kunnen slimme analyses gemaakt worden, die zowel voor het bedrijfsleven als voor de burger belangrijk zijn, zoals slimme brugopeningen.”

Officiële opening
Het Grenzeloos Datalandschap wordt officieel geopend op dinsdag 1 juni van 16.15 tot 17.15 uur openen Willy de Zoete (gedeputeerde van Provincie Zuid-Holland), Roos Vermeij (Wethouder van Rotterdam) en Saskia Bruines (Wethouder van Den Haag) het Grenzeloos Datalandschap.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Het delen van data en technologie voorkomt dat partijen het wiel telkens opnieuw uitvinden. Zij kunnen profiteren van elkaars investeringen, innovatie versnellen en maatschappelijke vraagstukken oplossen. BTG is dan ook voorstander van initiatieven zoals het Grenzeloos Datalandschap. Dit samenwerkingsverband moet leiden tot een netwerk van gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen voor het delen van data en technologie.

Gerelateerd nieuws