Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

RDI: Toenemend gebruik van drones zorgt voor uitdagingen rondom beschikbare frequentieruimte

26 apr 2023

Het aantal drones dat voor toepassingen rondom medisch (spoed)transport, landbouw, inspecties en calamiteiten stijgt naar verwachting rond 2035 sterk. De omvang van de markt verschilt per toepassing en hangt sterk af van haalbaarheidsstudies. Het stijgende aantal drones brengt dan ook uitdagingen met zich mee wat betreft de beschikbare frequentieruimte.

Dit meldt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) op basis van een marktverkenning die het heeft laten uitvoeren naar ontwikkelingen rondom onbemande luchtvaartuigen (Unmanned Aerial Systems / UAS), ook wel bekend als drones. Met behulp van de uitkomsten wil de RDI inschatten waar de frequentiebehoefte vanuit deze markt in de toekomst ligt, zodat het hierop kan anticiperen.

Hogere zendvermogens dan toegestaan
De meeste dronegebruikers zijn momenteel actief in het vergunningsvrij frequentiespectrum voor het besturen van drones. Apparatuur voor de aansturing van drones wordt in veel gevallen uit Amerika of Azië geïmporteerd. Het toegestane zendvermogen is daar hoger, waardoor de apparatuur op hogere zendvermogens kan werken dan in Nederland is toegestaan. Dit is onder meer van invloed op Wi-Fi op de grond, waarmee gebruikers het spectrum moeten delen.

De RDI concludeert dat bij een sterkt toename van het gebruik van drones de huidige indeling van het frequentiespectrum niet meer toereikend is. Het belang van efficiënt spectrumgebruik neemt dan ook toe. Het is onduidelijk hoe 5G-netwerken verder uitgerold worden. Ook het faciliteren van dronevluchten door mobiele operators en in welke vorm dit zou gebeuren staat nog niet vast.

‘Extra frequentieruimte is wenselijk’
De toezichthouder noemt extra frequentieruimte voor deze markt wenselijk om aan aan de vraag te voldoen. Het beschikbaar krijgen van extra ruimte is een langdurig proces, dat via International Telecommunications Union (ITU) World Radio Conference (WRC) loopt. Dit proces kan tot tien jaar in beslag nemen. Dit maakt een vroegtijdige inventarisatie en start van het proces rondom het verkrijgen van de frequentieruimte dan ook van belang.

Petra Claessen, Vice-Voorzitter BTG en Boardmember BTG Services: “Draadloze technologie als 5G biedt zeer uitgebreide mogelijkheden en voordelen. Het is dan ook niet verrassend dat partijen voor een zeer breed scala aan toepassingen van de beschikbare frequentieruimte gebruik willen maken. Het vinden van de juiste balans tussen de verschillende belanghebbenden in de verdeling van de frequentieruimte vraagt dan ook om een nauwkeurige afweging en een gedegen analyse van de diverse toepassingen, en de voordelen die zij bieden. Ook vergroot dit het belang van efficiëntie gebruik van de beschikbare frequentieruimte, zodat zoveel mogelijk toepassingen van de voordelen kunnen profiteren.”

Gerelateerd nieuws