Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Realisatie van een duurzame ICT-infrastructuur is een gezamenlijk opdracht

25 feb 2022

BTG, dé Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, speelt een belangrijke rol als aanjager en verbinder bij de verduurzaming van de digitale infrastructuur. Met de ‘stack’ biedt BTG gemeenten een blauwdruk op weg naar een slimmere stad. Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services, gaat hierop in in een recent artikel in Topic Nederland, een commerciële bijlage bij Trouw.

Graag had Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services, gezien dat het kabinet Rutte IV een minister voor Digitalisering had gekregen. Dit dossier is nu ondergebracht bij een staatssecretaris. Daar is niets mis mee, maar deze keuze geeft wel de importantie aan waarmee de overheid naar dit thema kijkt. Ook dreigt er een versnippering op te treden aangezien onderwerpen als cybersecurity en de omgevingswet zijn ondergebracht bij andere ministeries.

Niet meer weg te denken uit de maatschappij
Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Claessen benadrukt dat bij het belang van de digitale infrastructuur voor de BV Nederland een minister hoort. “Kijk alleen maar naar de rol van digitalisering in de coronapandemie. Die zijn we succesvol doorgekomen doordat de digitale infrastructuur goed zit en organisaties heel snel konden overschakelen op hybride werken. Iets waar we lang van dachten dat het niet kon. Hetzelfde belang geldt straks voor het klimaatdossier en duurzaamheidsvraagstuk. Slimme digitalisering is een onmisbaar onderdeel van de oplossing”, zegt Claessen. “Nederland kan weer koploper worden in de digitale transitie. Maar dan moet de overheid wel doorpakken op dit dossier. Als BTG kunnen we, met onze leden en solution partners, samen met het kabinet acteren op dit onderwerp. We zitten in een web van bedrijven en organisaties die kunnen helpen.”

Het jaarthema 2022 van BTG luidt ‘Building bridges in a connected Society’. De branchevereniging bouwt bruggen naar de toekomst met een ‘quadrouple’ benadering. “Onze belangrijkste kracht is die van verbinder en enabler. ‘Connected Impact’ was in 2021 ons jaarthema en het jaarthema van 2022 sluit hier nauwgezet op aan. Als BTG leggen we verbanden met en tussen onze leden, solution partners en klanten. BTG brengt de overheid, industrie en wetenschap en onderwijs met elkaar in verbinding om marktimperfecties te signaleren en op te lossen”, zegt Claessen. Onder meer klimaatverandering en de energietransitie staan hierbij hoog op de agenda. “We moeten gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben een nieuwe expertgroep, ‘Digital Networks & Climate Change’, die focust op verduurzaming van de digitale infrastructuur. Samen met energiepartijen, mobiele netwerkoperators, overheden en gebruikers wordt hierin opgetrokken.”

Lees verder het volledige artikel bij Topic Nederland!

Gerelateerd nieuws