Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Rechtbank: KPN-topman Joost Farwerck niet persoonlijk verantwoordelijk voor 5G-netwerk

2 dec 2020

KPN-topman Joost Farwerck is niet persoonlijk verantwoordelijk voor het 5G-netwerk van KPN, de veiligheid van dit netwerk of gezondheidsclaims verbonden aan het netwerk. Dit oordeelt de rechtbank in Rotterdam.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) spande half november een kort geding aan tegen Farwerck. De NBO stelt dat het 5G-netwerk schadelijke straling oplevert. De bond wilde daarom van de CEO een verklaring dat het netwerk van KPN geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen die aan deze straling worden blootgesteld.

‘Niet Farwerck, maar KPN is verantwoordelijk’
De rechtbank oordeelt echter dat een kort geding niet het middel is om een dergelijke garantie te vragen van de KPN-topman. Door het opleggen van deze verklaring zou de voorzieningenrechter daarnaast buiten zijn bevoegdheden bevoegdheden treden. De rechter oordeelt ook dat niet de KPN-topman, maar KPN zelf verantwoordelijk is voor de uitrol van 5G.

Naast een kort geding tegen Joost Farwerck heeft de NBO ook een kort geding aangespannen tegen topmannen Søren Abildgaard van T-Mobile en Jeroen Hoencamp van VodafoneZiggo. Deze zaken dienen respectievelijk maandag 7 december in Den Haag en donderdag 10 december in Lelystad.

“5G kan een belangrijke aanjager zijn voor innovatie, maar alleen als de technologie op brede schaal wordt omarmd. Het adresseren en zoveel mogelijk wegnemen zorgen over de impact van 5G-technologie op de volksgezondheid is dan ook van groot belang. Duidelijkheid scheppen over de verantwoordelijkheid voor 5G-netwerken, de veiligheid hiervan en eventuele impact op de gezondheid is hiervan een belangrijk onderdeel. BTG is dan ook verheugd over de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam, die deze duidelijkheid geeft”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Gerelateerd nieuws