Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Rijksoverheid optimaliseert voorkant en achterkant ICT

14 sep 2021

Optimaliseren van dienstverlening als richting, basis infra op orde als randvoorwaarde. De overheid wil vernieuwen om burgers en bedrijven beter bedienen en om de interne informatievoorziening van Rijksonderdelen op peil brengen en houden. De klant moet centraal worden gesteld in de (digitale) dienstverlening van de overheid. Dat staat in I-strategie Rijk 2021 – 2025 dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Samen met de CIO’s van alle ministeries en hun grote uitvoeringsorganisaties zijn daarin de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk voor de komende jaren bepaald.

“Als CIO’s hebben we zowel ontwikkeling en onderhoud voor de infrastructuur (de achterkant) in portefeuille, als de (digitale) weg naar het hart van de klant (de voorkant). De CIO verbindt deze met elkaar voor een optimaal evenwicht zo staat in het thema onderdeel het ‘Bestendigen ICT-landschap'”, zo melden Maarten Jonker, CIO Belastingdienst & portefeuillehouder ICT-landschap, en Aart van der Vlist, CIO Politie & portefeuillehouder ICT-landschap.

Voorkant: dienstverlening optimaliseren
Verder melden de CIO’s: “Aan de ‘voorkant’ leveren we de dienstverlening aan mens en maatschappij. We ondersteunen hen zo optimaal mogelijk met applicaties. Bijvoorbeeld het UWV aan uitkeringsgerechtigden, DUO als het gaat om contacten met studenten, de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting door bedrijven, of Rijkswaterstaat voor contact met weggebruikers via allerlei kanalen. De dienstverlening – klantinteracties van de (rijks)overheid met allerlei burgers en bedrijven – moet goed op elkaar aansluiten. Het moet logisch zijn vanuit het perspectief van de klant. In die dienstverlening zit de inspiratie, de richting én de drive voor de vernieuwing; de digitale transformatie. Dat geldt voor de eigen dienstverlening, de dienstverlening vanuit het rijk en vanuit de hele overheid in samenhang. Wat in die dienstverlening optimaal is, hangt zowel samen met de vraag van de klant, de ontwikkelingen van de techniek (ICT), als met de mogelijkheden van het huidige ICT-landschap. Dat landschap verandert op de achtergrond altijd mee, om nieuwe mogelijkheden te kunnen bieden en (nieuwe) risico’s te adresseren.”

“Het stoppen van ICT is soms belangrijker om te managen, dan het omgaan met nieuwe ontwikkelingen” zo meldt Maarten Jonker, CIO Belastingdienst & portefeuillehouder ICT-landschap.

Achterkant: infrastructuur op orde
Voor de digitale transformatie is een solide fundament nodig: een stevige, toekomstvaste, flexibele digitale infrastructuur, die beschikbaar is voor dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Die infrastructuur bestaat uit meerdere delen: er is de GDI (de overheidsbrede Generieke Digitale Infrastructuur), de Rijksbrede infrastructuur en natuurlijk de infrastructuur van de organisatie zelf, bijvoorbeeld die van UVW of de Belastingdienst. “Wanneer je als CIO teveel op de achterkant gaat, verlies je de impact aan de voorkant. En die voorkant – waarde toevoegen voor mens en maatschappij – daar doen we het voor”, aldus Aart van der Vlist, CIO Politie & portefeuillehouder ICT-landschap.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Voor het bieden van een optimale digitale ervaring is het van belang dat zowel de voor- als achterkant van ICT is geoptimaliseerd. Aan de voorzijde betekent dat het optimaliseren van dienstverlening, terwijl aan de achterzijde de onderliggende infrastructuur op orde moet zijn. Het is goed om te zien dat de CIO’s van de Rijksoverheid op beide elementen inzetten.”

Meer informatie is beschikbaar in de I-strategie Rijk 2021 – 2025.

Gerelateerd nieuws