Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Roelien Kamminga verkozen tot voorzitter van commissie voor Digitale Zaken

14 feb 2022

Roelien Kamminga (VVD) is verkozen tot voorzitter van de commissie voor Digitale Zaken, maakt Renske Leijten (SP) bekend. De commissie Digitale Zaken richt zich specifiek op verschillende ontwikkelingen en vraagstukken rond digitalisering. Ze zorgt voor verbinding in de behandeling van digitale dossiers op de diverse beleidsterreinen. BTG staat klaar om samen met haar achterban mee te denken met de commissie Digitale Zaken.

Er zijn zes thema’s bepaald waarover de commissie Digitale Zaken gaat en waarop zij ook commissiedebatten plant. Op verschillende onderwerpen sluit de commissie aan als ‘volgcommissie’, zodat de expertise van de commissieleden in de behandeling wordt benut. De zes thema’s zijn:

1. Opkomende en toekomstige technologieën
De commissie voor Digitale Zaken spitst zich op opkomende en toekomstige digitale technologieën die van invloed zijn op de samenleving. Voorbeelden zijn kunstmatige intelligentie, virtual reality en blockchain.

2. Digitaal burgerschap en democratie
De commissie voor Digitale Zaken richt zich daarnaast op de digitale vaardigheden van burgers, bedrijven en overheden, die nodig zijn voor deelname aan de digitale samenleving. Ook richt de commissie zich op de invloed van digitalisering op onze democratie.

3.Digitale grondrechten en data-ethiek
De commissie voor Digitale Zaken stelt (juridische) kaders vanuit publieke waarden en grondrechten voor digitalisering, en bewaakt deze kaders. In het bijzonder gaat het daarbij om de verzameling en toepassing van data over burgers en bedrijven.

4. Digitale infrastructuur en economie
De commissie voor Digitale Zaken richt zich eveneens op de vaste en mobiele communicatienetwerken die digitalisering mogelijk maken. Ook geeft zij aandacht aan de onderlinge verhoudingen en machtsposities op de onlinemarkten. Denk hierbij aan telecommunicatie, waaronder 5G en 6G.

5. Online veiligheid en cybersecurity
De commissie voor Digitale Zaken richt zich op de veiligheid van digitale technologieën en de beveiliging van informatie. Onder meer cybersecurity en encryptie vallen onder dit thema.

6. Digitaliserende overheid
De commissie voor Digitale Zaken richt zich tot slot op de toepassing van digitale technologieën door de overheid. Denk hierbij aan hoe de digitale dienstverlening door de overheid is geregeld. En het toepassen van open source en open data door de overheid.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: “Digitalisering biedt interessante kansen voor de samenleving. Om hiervan maximaal te profiteren is van het belang dat de overheid de omarming hiervan in de juiste banen leidt. En zelf optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt. Allerlei zaken zijn hierbij relevant, variërend van digitale veiligheid en ethiek tot digitale vaardigheden en infrastructuur. De commissie Digitale Zaken speelt dan ook een belangrijke rol in het profiteren van de kansen die digitalisering biedt. BTG staat klaar om samen met haar achterban mee te denken met de commissie Digitale Zaken mee en samen te acteren.”

Gerelateerd nieuws