Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ruim 9.000 meisjes bezoeken tech- en ICT-bedrijven op Girl’s Day

28 mrt 2023

Ruim 9.000 meisjes bezoeken op Girls’ Day op 30 maart Nederlandse bedrijven in bèta, techniek en IT. De meisjes maken zo laagdrempelig kennis met techniek en IT, met de bedrijven, ontmoeten vrouwelijke medewerkers en leren wat bedrijven in deze sectoren hen te bieden hebben. In totaal doen meer dan 300 organisaties verspreid over Nederland mee aan Girls’ Day.

Meisjes kiezen nog altijd veel minder vaak voor doorleren of werken in bèta, techniek of IT dan jongens. Dit terwijl het om kansrijke sectoren met veel baanzekerheid en beroepsmogelijkheden gaat. Tegelijkertijd staat de maatschappij voor grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Technologie is daarnaast nog niet altijd inclusief genoeg. Ook voor de samenleving biedt een meer diverse en inclusievere sector kansen.

Girls’ Day is een initiatief van VHTO, een expertisecentrum voor genderdiversiteit in bèta, techniek en IT. VHTO koppelt scholen en bedrijven aan elkaar en verzorgt de kick-offvideo.

Meer dan 300 bedrijven openen hun deuren
In totaal kunnen meisjes meer dan 300 bedrijven bezoeken. Ook BTG-partner KPN neemt deel; de organisatie opent op verschillende locaties zijn deuren voor in totaaal 295 meisjes én jongens. Zij maken kennis met techniek en onder andere leren ethisch hacken, kabels trekken voor een internetverbinding, wifi wachtwoorden aanpassen en een lampje verbinden met het internet.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Girl’s Day laat Nederlandse meisjes op een laagdrempelige manier kennis maken van techniek en IT. Belangrijk, want vrouwen zijn nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in de tech- en IT-sector. Een dag als Girl’s Day kan meer meisjes interesseren voor een carriére in deze sectoren, en zo helpen bij het vergroten van de diversiteit. Diversiteit biedt belangrijke voordelen en kansen voor bedrijven. Niet alleen als het gaat om het aantrekken van meer talent, maar ook met het oog op innovatie, inspelen op nieuwe kansen en faciliteren van groei.”

Gerelateerd nieuws