Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ruim vier op de vijf grote bedrijven zet meerdere AI-technologieën in

21 okt 2021

45 procent van de grote bedrijven met meer dan 500 werkzame personen zet één of meerdere artificial intelligence (AI)-technologieën in. Gemiddeld maakt 12% van de Nederlandse bedrijven gebruik van bijvoorbeeld spraakherkenning, machine learning en patroon- of gezichtsherkenning.

Dit blijkt uit de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2021’ van het CBS. De cijfers zijn gebaseerd op een enquete onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Het CBS wijst erop dat niet alle bedrijfstakken tot de onderzoekspopulatie behoorden en onder meer landbouwbedrijven niet zijn ondervraagd.

Verschillen per sector
In de informatie en communicatiesector maakte 34% van de bedrijven in 2019 gebruik van één of meerdere AI-technologieën. Deze branche gaat hiermee aan kop. In de ICT-sector lag het percentage op 32%, terwijl 28% van de onderzoeksinstellingen AI inzet. In andere sectoren zoals de horeca, bouw en transport worden AI-technologieën beperkt ingezet.

Het CBS wijst erop dat het gebruik van AI evenredig toeneemt met de bedrijfsgrootte. Kleine bedrijven met tien tot twintig werkzame personen gebruik AI-technologie het minst (8%).

Machine learning is meest gebruikte technologie
Machine learning voor data-analyse is de vorm van AI-technologie die het meest wordt ingezet. 6% van de bedrijven paste deze technologie toe in 2019. Onder grote bedrijven met 500 of meer werknemers is dit bijna een kwart, terwijl het percentage onder bedrijven met tien tot twintig werkzame personen op 4% blijft steken. Eveneens 4% van de bedrijven zet patroon- of gezichtsherkenning voor het identificeren van beelden en robot-ondersteunde procesautomatisering voor het nabootsen van menselijke handelingen in.

Onder industrie bedrijven is robot-ondersteunende procesautomatisering de meest gebruikte vorm van AI. 8% van de Nederlandse industriebedrijven zet deze technologie in. In de zorg is spraakherkenning het vaakst gebruikt met 6%. In alle andere bedrijfstakken was machine learning in 2019 de meest gebruikte AI-technologie.

ICT-gerelateerde sectoren gebruik vaak meerdere AI-technologieën
Organisaties die actief zijn in ICT-gerelateerde sectoren gebruiken relatief vaak meerdere AI-technologieën. Zo geeft 12% van de bedrijven in de informatie- en communicatiesector aan vier of meer AI-technologieën te gebruiken, terwijl dit percentage in bedrijven in de ICT-sector op 11% ligt. Onder alle bedrijven met tien of meer werkzame personen ligt dit percentage op 2%.

Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “AI kan interessante toegevoegde waarde opleveren voor bedrijven. Onder meer door het identificeren nieuwe patronen, kansen en mogelijkheden waar bedrijven op kunnen inspelen. Of het identificeren van afwijkingen in uiteenlopende processen, variërend van security tot productie. AI kan in nagenoeg iedere sector toegevoegde waarde bieden!”

Gerelateerd nieuws