Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking

8 apr 2021

Digitalisering inzetten op maatschappelijke opgaven en kansen bieden aan het Nederlandse Bedrijfsleven. BTG is betrokken geweest bij de realisatie van het genoemde rapport en sluit zich aan bij de oproep aan het Rijk en ook aan het nieuw te vormen kabinet. Belangrijke netwerkorganisaties staan achter het plan en er is brede steun vanuit het bedrijfsleven. Het Rijk moet nauwer samenwerken met gemeenten om een aantal grote opgaven op het gebied van wonen, klimaat, digitalisering, mobiliteit, energietransitie en informatiesamenleving snel en concreet op te pakken. Dit stelt het netwerk G40 van 40 (middel)grote steden in dit nieuwe rapport.

De samenwerkende gemeentes zijn bezorgd dat door de huidige, versnipperde aanpak, de realisatie van de plannen in gevaar komt. Door anders te programmeren en het sneller opschalen van beschikbare technologie kan de totale investeringslast worden beperkt. Petra Claessen, CEO BTG/TGG: “Deze aanpak biedt bovendien grote kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit vergt een investering van 1 miljard euro. Het bevordert de economische groei en regionaal herstel en zorgt dat iedereen toegang heeft tot de informatiesamenleving. Daarbij geeft dit Nederlandse industrie- en techbedrijven een betere exportpositie in digitale en duurzame oplossingen.”

Om succesvolle innovaties sneller te kunnen opschalen en meer effect te sorteren, is meer samenhang en regie nodig. Door betere samenwerking met Rijk, VNG en de vier grote gemeenten (G4) én met inzet van digitale oplossingen wil het stedennetwerk G40 de gezamenlijke uitdagingen integraal oppakken. De netwerkorganisaties zoals BTG mogen in dit concept niet ontbreken. Om dat te kunnen realiseren, wordt in dit rapport een concreet aanbod gedaan, aan het nieuwe kabinet: ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’.

Uitvoeringskracht
De G40 hebben een grote regionale spreiding en met elkaar zo’n 5 miljoen inwoners, en kunnen in samenwerking met G4, VNG én met de netwerkorganisaties zoals BTG, een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de benodigde transities. Daarom bieden zij het Rijk aan om nauw samen te werken.
Met haar uitvoeringskracht is de G40 voor het Rijk dé realisatiepartner bij uitstek en met de G4 als innovatiepartner en VNG wordt samengewerkt om kennis en digitale toepassingen breed te verspreiden, ook in regio’s en kleinere gemeenten. Ook hierin spelen netwerkorganisaties een verbindende rol!

Rapport
Met gezamenlijke investeringen, betere samenwerking en gecoördineerde uitvoering zijn we als Nederland in staat onze maatschappelijke uitdagingen in verstedelijking, klimaat en mobiliteit met inzet van technologie snel, coherent en effectief van oplossingen te voorzien. Gemeenten en bedrijfsleven staan klaar om met een nieuw kabinet de handen ineen te slaan en te investeren, te leren van elkaar en toe te passen. Het rapport ‘Samenwerking G40 en Rijk: slimme duurzame verstedelijking’  kunt u hier downloaden.

Gerelateerd nieuws