Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

SIDN neemt deel aan pilot rondom Europese Digital Identity Wallet

21 dec 2022

SIDN neemt als onderdeel van het Digital Credentials 4 Europe Consortium (DC4EU) en EUDI Wallet Consortium (EWC) deel aan pilot rondom de interoperabiliteit en adoptie van een Europese Digital Identity Wallet. DC4EU en EWC zijn door de Europese Commissie voor deze pilot geselecteerd.

Bij EWC zijn naast SIDN ruim 60 participanten betrokken, waarbij nagenoeg iedere EU-lidstaat is vertegenwoordigd. In de pilot testen de betrokken partijen het gebruik van een wallet in de context van reizen. Het gaat daarbij specifiek om het veilig uitwisselen van passagiersgegevens en de aanschaf van zowel goederen als diensten.

Micro-credentials
Bij DC4EU ligt de focus op het standaardiseren van onderwijs- en studiegegevens in de vorm micro-credentials, waarbij het specifiek gaat om diploma’s en deelresultaten van studies. Het doel hierbij is de internationale beweging van studenten en vrije studiekeuze door Europa zo naadloos mogelijk te maken. SIDN werkt binnen DC4EU nauw samen met SURF, GEANT en hun Europese partners.

Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN: “Dit is natuurlijk een geweldige erkenning van de inspanningen die we de afgelopen jaren hebben geleverd voor IRMA, de privacyvriendelijke online identiteitsoplossing. Hiervoor beheren wij de infrastructuur en ontwikkelen wij de app. De ervaring die we daarin hebben opgedaan, zal zeer van pas komen bij de pilotprojecten voor de Europese Commissie.”

Veel kansen voor Europese bedrijven en Europeanen
Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Een Europese Digital Identity Wallet is een interessante ontwikkeling die veel kansen biedt voor Europese bedrijven en Europeanen. De pilotprojecten waaraan SIDN deelneemt verkennen de mogelijkheden op dit vlak. De focus ligt hierbij enerzijds op reizen en anderzijds op het standaardiseren van onderwijs- en studiegegevens. Op termijn kan een Europese Digital Identity Wallet ook voor andere toepassingen interessant zijn en de verdere integratie van de Europese markt ondersteunen.”

Gerelateerd nieuws