Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Smart connectivity voor een slimme en duurzame toekomst met BTG

1 jun 2021

Dit artikel is gepubliceerd in Het Financieele Dagblad

‘Connected impact’ is het jaarthema van BTG, de Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, en dit staat in nauw verband met smart connectivity. De BTG aanpak sluit in die zin perfect aan bij het Actieplan Digitale Connectiviteit van het ministerie van Economisch Zaken en Klimaat. Voor de uitwerking van dit thema werkt BTG in speciale Expertgroepen nauw samen en in co-creatie met haar leden, partners en klanten van TGG op diverse strategische thema’s. Daar waar gewenst zoekt BTG de samenwerkingsverbanden op om doelstellingen te realiseren.

De BTG Vereniging is een onafhankelijke knowledge driven organisatie die samen met het groeiende aantal leden de juiste digitale snaar weten te raken. De focus ligt dit jaar op thema’s, waar we allemaal mee te maken hebben; namelijk 5G, smart society inclusief smart cities & smart industries, artificial intelligence, data analytics & science, cyber security en de circulaire economie. Ook op het vlak van ICT en Telecom wil BTG dit jaar de verbinding gaan maken met andere branches zoals, agri en logistiek en een verdiepingsslag maken op gezondheidszorg.

Van een smart city naar smart society
“Van een smart city kunnen we eigenlijk al niet meer spreken”, vertelt Petra Claessen, directeur van branchevereniging BTG en service organisatie TGG. “Aspecten omtrent mobiliteit, duurzaamheid, stadsreputatie, industrie, educatie en gezondheidszorg hebben allemaal te maken met digitale connectiviteit. Een smart city is een slimme stad waarbij informatietechnologie en het Internet of Things ingezet worden om de stad te beheren en te besturen. De stad moet hierdoor duurzamer en efficiënter zijn, ervoor zorgen dat inwoners, forensen en bezoekers eenvoudig binnen de stad kunnen reizen, waar economische groei kan plaatsvinden, openbare veiligheid als de veiligheidsbeleving wordt gewaarborgd en de stad voortdurend werkt aan het verbeteren van het imago en de reputatie. Maar van alleen het realiseren van een ‘smart city’ kunnen we niet meer spreken. De ontwikkeling gaat veel verder. Als BTG werken wij samen met solution partners om oplossingen te realiseren om onze doelstellingen te realiseren en die gaan veel verder dan alleen het nastreven van een smart city. Een smart society is een benaming die veel beter past bij de innovatieve ontwikkelingen omtrent digitalisering die met elkaar verbonden zijn.”

Dochteronderneming TGG
“Onze dochteronderneming TGG zorgt voor het leveren van digitale services”, gaat Claessen verder. “En die services hebben allemaal te maken met ICT en telecom. Denk ook aan data science en cyber security en hiervoor maakt BTG samen met haar solution partners, de business proposities en lost daarmee marktimperfecties op! Het is daarbij voor ons van belang dat we mensen bij elkaar kunnen brengen. Steeds meer onderdelen van onze samenleving worden slimmer, denk daarbij aan de gezondheidszorg, maar ook scholen en universiteiten. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, de leden van BTG en het leveren van diensten rondom de inkoop van telecommunicatieproducten en –diensten, van levering tot aan administratieve verwerking, neemt BTG voor haar rekening om zo bij te kunnen dragen aan een samenleving die digitaler steeds slimmer wordt en slim verbonden is. BTG/TGG werken stevig aan digitale connectiviteit. ”

Internationaal
Nog altijd zijn teveel innovatieve ontwikkelingen op het gebied van telecom teveel intern gericht, vertelt Claessen. “Het is mooi als Nederland digitaal slimmer wordt, maar als we op internationaal niveau niet aansluiten gaan we echte smart connectivity doelstellingen niet behalen. Door COVID-19 is Nederland nog meer gefocust op de interne markt, maar willen we met onze digitale infrastructuur echt iets gaan betekenen op de internationale markt, dan moet Nederland zich gaan aansluiten bij wereldwijde richtlijnen en wet- en regelgeving naleven. Digitale infrastructuur houdt namelijk niet op aan de grens. In de toekomst is het over de grenzen kijken echt noodzakelijk voor het beter benutten van digitale infrastructuur en verder doorontwikkelingen op dit vlak.”

Floriade
Het terrein van Floriade in Almere is wat mij betreft smart connectivity pur sang, gaat Claessen verder. “Almere organiseert in 2022 de Floriade. Een halfjaar durende tentoonstelling die één keer in de tien jaar plaatsvindt in Nederland. Bedrijven zetten tijdens het evenement paviljoens op waar zij laten zien hoe zij innoveren op het gebied van land- en tuinbouw. Almere werkt al geruime tijd toe naar dit evenement, onder andere door de COVID-19 pandemie, met het doel om Almere als groene en duurzame stad op de kaart te zetten. De Floriade moet een unieke kijk gaan bieden op de huidige oplossingen voor de Groene Stad van de Toekomst. Het draait op het terrein daarbij om digitale innovatie. Vele toepassingen hebben daarbij te maken met een hoge mate van connectiviteit, zoals sensoren, 5G, AI, Internet of Things apparaten etc.. Voor de Floriade werken we nauw samen in een de BTG exportgroep Smart Society met alle betrokken partijen om zo een duurzaam Almere te creëren, die op een slimme manier verbonden is, een prachtig voorbeeld van hoe digitale toepassingen met elkaar verbonden kunnen zijn en vele voordelen op kunnen leveren. BTG/TGG Building bridges in a smart society.”

Ga voor meer informatie naar www.btg.org of neem contact op met Petra Claessen via petraclaessen@btg.org

Gerelateerd nieuws