Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

“Speciale ‘Prinsjesdag’ voor de IT in de maak”

22 sep 2021

De Rijksoverheid werkt aan een ‘Prinsjesdag voor IT’ en BTG wil daarop aansluiten. Dat zou op de tweede woensdag van november een jaarlijks terugkerende traditie moeten worden, waarop IT-plannen aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd. Dat meldt AG Connect.

Lourens Visser, CIO Rijk: “We willen laten zien dat informatievoorziening in het hart van het beleid staat. Dit jaar gaan we daarom proefdraaien met een soort ‘Prinsjesdag voor de IT’.”

De dag moet nog een officiële naam krijgen. Het plan is dat de rode draden van de departementale IT-plannen op dat moment met de Tweede Kamer worden gedeeld. Het gaat dan om een combinatie van de kabinetsplannen van Prinsjesdag en de jaarverslagen van de diverse ministeries die traditioneel op de derde woensdag van mei aan de Tweede Kamer worden gepresenteerd.

“Een speciale Prinsjesdag voor de IT-sector juichen wij uiteraard toe”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG en TGG. “Maar nog liever zouden wij zien dat de ICT tijdens de gewone Prinsjesdag en de bekendmaking van de Miljoenennota een prominentere rol krijgt. De IT- en telecomsector zijn van cruciaal belang tijdens de huidige coronacrisis. Het mag niet zo zijn dat we tot de volgende pandemie moeten wachten voordat er nieuwe stappen gezet worden, bijvoorbeeld op het gebied van Artificial Intelligence, Internet of Things en Big Data. We dreigen onze goede positie op ICT-gebied te verliezen. Er zijn investeringen nodig, maar ook adoptie. In dat adoptieproces willen wij met BTG een centrale rol spelen.”

Informatiehuishouding
Tijdens Prinsjesdag, gisteren, maakte het Rijk bekend 800 miljoen euro uit te trekken voor het in april gelanceerde plan ‘Open op Orde’ voor een betere informatiehuishouding, zo viel af te lezen uit de miljoenennota. ‘Open op Orde’ is een breed plan van aanpak om de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid structureel te verbeteren. Het is een direct gevolg van de Toeslagenaffaire en het onderzoeksrapport dat daarop volgde.

Bevroren budget AP
Ook werd bekend dat het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor 2022 25 miljoen euro blijft, evenveel als in 2021. Dat gaat tegen de wens van de Tweede Kamer in, en de AP is dan ook zeer teleurgesteld. “Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. “Het kabinet zegt graag een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de ‘tegenmacht’, om drama’s als de Toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. De AP is één van die ‘tegenmachten’. En die tegenmacht kun je niet versterken met alleen mooie woorden. Daar hoort een passend budget bij, zoals de Tweede Kamer ook heeft gevraagd.”

Gerelateerd nieuws