Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Staatssecretaris Knops presenteert visie op digitale identiteit

16 feb 2021

We moeten gezamenlijk bouwen aan vertrouwen in de digitale wereld. De overheid heeft een actieve rol in het creëren van vertrouwen door een zorgvuldige identificatie, betrouwbare authentificatie en gecontroleerde autorisatie. Dit vertrouwen is essentieel voor economische en sociale ontwikkeling. Dat schrijft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer, waarin de staatssecretaris de kamer informeert over zijn visie op digitale identiteit.

Onze wereld verandert razendsnel. Veel van deze veranderingen hebben impact op de manier waarop wij met onze digitale identiteit omgaan. Deze digitale identiteit is van belang voor het borgen van het vertrouwen bij zaken die we zonder persoonlijk contact online met elkaar doen. Een sterkere afhankelijkheid van onze digitale identiteit infrastructuur zorgt dat we met nieuwe uitdagingen op het gebied van cybersecurity en online identiteitsfraude worden geconfronteerd.

Afhankelijk van grote niet-Nederlandse techbedrijven
“Op dit moment zorgt de snelheid van innovatie ervoor dat mensen veelal zonder alternatief afhankelijk zijn van grote niet-Nederlandse techbedrijven. Hierbij zien we te vaak dat de diensten zogenaamd ‘gratis’ zijn, maar men eigenlijk ‘betaalt’ met gegevens”, schrijft staatssecretaris Knops.

De staatssecretaris ziet een grotere aandacht ontstaan voor transparantie en openheid van technologie waarvan we gebruik maken. De snelheid van innovatie zorgt ervoor het domein van digitale identiteitsmiddelen in sommige gevallen voor groepen burger te complex is geworden. “De inclusie van deze groepen, ook op het domein van onze digitale identiteit, is een cruciaal aandachtspunt voor mij”, schrijft de staatssecretaris.

‘Gezamenlijk bouwen aan vertrouwen in de digitale wereld’
We moeten daarom gezamenlijk bouwen aan vertrouwen in de digitale wereld, stelt de staatssecretaris in zijn visie. “Burgers en bedrijven willen digitaal zaken doen met elkaar en met de overheid. In de digitale wereld waarin Nederlandse burgers en bedrijven actief zijn heeft de overheid een actieve rol in het creëren van vertrouwen door een zorgvuldige identificatie, betrouwbare authenticatie en gecontroleerde autorisatie mogelijk te maken. Dit vertrouwen is essentieel voor economische en sociale ontwikkeling”, schrijft Knops. De staatssecretaris waarschuwt dat een gebrek aan vertrouwen ertoe kan leiden dat burgers, bedrijven en overheden twijfelen om transacties digitaal uit te voeren en nieuwe diensten te gebruiken.

“We moeten daarom werken aan een digitale identiteit infrastructuur die
het mogelijk maakt om op een betrouwbare, veilige en erkende manier digitaal zaken te doen. Burgers krijgen de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over een gezaghebbende bron van identiteitsgegevens”, aldus staatssecretaris Knops. Deze gezaghebbende bron bevat de digitale identiteit van burgers zoals door de overheid vastgesteld en geregistreerd. Hierbij wordt het concept van een ‘digitale bronidentiteit’ (DBI) gehanteerd: een door de overheid uitgegeven, erkende en in de wet en regelgeving verankerde, digitale identiteit voor gebruik in de publieke en private sector.

Vier pijlers
De visie van Knops is gebaseerd op vier pijlers:

  • Het delen van betrouwbare gegevens: het fundament van de visie is gebaseerd op een overheid als ‘gezaghebbende bron’. Door geverifieerde gegevens vanuit de overheid te delen wordt vertrouwen gecreëerd in het publieke en private domein.
  • Digitale toegang: het organiseren van toegang tot alle digitale dienstverlening in de Nederlandse maatschappij op een passend betrouwheidsniveau (eIDAS) in zowel het publieke als private domein.
  • Digitale bron identiteit: een door de overheid uitgegeven, erkende en in de wet- en regelgeving verankerde digitale identiteit die in zowel de private als publieke sector gebruikt kan worden.
  • Wet- en regelgeving rond digitaal vertrouwen: wet- en regelgeving die de uitgangspunten en afspraken rondom het delen van gegevens, digitale toegang en vertrouwen in de digitale wereld – inclusief digitale bronidentiteit – vastlegt.

Meer informatie is beschikbaar in de brief die staatssecretaris Knops naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gerelateerd nieuws