Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Stage in de ICT-sector: bent u al een erkend leerbedrijf?

23 dec 2021

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wil met het ‘Actieplan’ nog ruim zesduizend mbo-studenten aan een stage of leerbaan helpen. Om hiervoor aandacht te vragen zet SBB online-communicatie in, waarmee het zich richt op sectoren en regio’s waar de grootste tekorten zijn. Een voorbeeld is de ICT-sector, waar nog ruim zeshonderd stages tekort zijn. Het opvullen van dit tekort is van groot belang, want de studenten van nu zijn de vakmensen van de toekomst.

Maar liefst 41% van onze beroepsbevolking bestaat uit mbo’ers. Zij zijn de motor van onze economie en bouwers van onze toekomst. De vraag naar gediplomeerde vakmensen neemt toe, maar het is cruciaal dat deze mensen hun vak in de praktijk leren tijdens een stageplek of leerbaan. Want indien zij naast hun uren in de schoolbanken geen praktijkervaring opdoen, krijgen zij geen diploma.

Tegelijkertijd is er door de coronacrisis een groeiend personeelstekort ontstaan binnen het MKB. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) verbindt daarom mbo-scholen, bedrijven, sociale partners en brancheorganisaties met elkaar. SBB wil met deze partijen een duurzame samenwerking aangaan en zo meer goede leerbanen en stageplekken realiseren.

Actieplan
Met het Actieplan wil SBB de noodzaak van stages voor mbo-studenten benadrukken. Niet alleen voor meerdejaars studenten maar zeker ook voor entree- en eerstejaarsstudenten. Zo moeten zij een deel van hun opleiding in de praktijk volgen om hun vak goed te leren. Voldoende stages en leerplekken bij kwalitatieve erkende bedrijven met goede praktijkopleiders zijn hiervoor een voorwaarde.

Beide partijen profiteren. Zo kan de student praktijkervaring opdoen bij een erkend leerbedrijf. Voor het leerbedrijf betekent een mbo-student frisse energie binnen het bedrijf. Bovendien hoort het leerbedrijf van de student de nieuwste inzichten van het vak. Ook blijkt dat de grote meerderheid van de studenten uiteindelijk verbonden blijft aan het bedrijf waar ze stage hebben gelopen.

“BTG vindt het belangrijk dat de gap die er nog steeds is tussen datgene wat het bedrijfsleven vraagt aan deskundigheid en vaardigheden en hetgeen de student opdoet in het onderwijs, overbrugd moet worden. Het kunnen volgen van gerichte stages bij bedrijven en organisaties door studenten, helpt daar absoluut bij. Als Vereniging doen we dan ook een dringende oproep aan onze leden en partners om stageplekken ter beschikking te stellen voor deze studenten. BTG heeft als jaarthema “Building bridges in a connected society” hetgeen nauw aansluit bij hetgeen het onderwijs vraagt en de wijze waarop de markt kan aansluiten. Zo werken we allemaal in co-creatie aan het meer deskundig maken van onze toekomstige werknemers.”

Update uw stageplaatsen
Bedrijven die al erkend leerbedrijf zijn kunnen zelf hun stages en leerbanen aanmelden in het portaal MijnSBB. Deze stages en leerbanen zijn vervolgens zichtbaar voor studenten via Leerbanenmarkt.nl of Stagemarkt.nl.

Bent u nog geen erkend leerbedrijf? Doe dan een online quickscan en zet de eerste stap om erkend leerbedrijf te worden. Dit kan op de website van SBB.

Gerelateerd nieuws