Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Stichting ICT Milieu zamelt tien miljoen kilo ICT-afval in via Wecycle

10 jun 2020

Stichting ICT Milieu zamelde in 2019 via Wecycle 10 miljoen kilo ICT-afval in. In 2018 ging het nog om 9 miljoen kilo. De stijging is onder meer toe te schrijven aan de uitbreiding van het inzamelnetwerk en een nieuwe ophaalservice, waarmee het makkelijker is om afgedankte apparatuur in te leveren.

Rob Idink, voorzitter Stichting ICT Milieu: “We zijn trots op de groeiende bijdrage die we vanuit ICT Milieu leveren aan de inzameldoelstelling en het circulair maken van de e-wasteketen in Nederland. Dit doen we al 20 jaar, en in 2019 mochten we dit voor maar liefst 321 producenten en importeurs faciliteren, 11% meer dan vorig jaar. Gezamenlijk hebben we met hen het afgelopen jaar een significante stijging in ingezameld volume bereikt: maar liefst 10 miljoen kilo, ten opzichte van 9 miljoen kilo in 2019.”

Meer printers, klein en professioneel ICT
De stijging van het ingezamelde volume zat vooral in de hoek van de printers, klein en professioneel ICT, dat nu ruim meer dan de helft van het volume uitmaakt (56%). De hoogwaardige stroom van desktops, laptops, tablets en mobiels liet ook een lichte stijging zien en komt uit op 28% van het totaal. Het gewicht van monitoren nam per saldo af (naar 16%) doordat de daling van ingezamelde zware CRT-schermen hard doorzet ten gunste van de veel lichtere platte FPD-schermen.

Van het ingezamelde volume kon ruim driekwart (76%) opnieuw als grondstof worden ingezet door verdere doorsortering en gecertificeerde verwerking. Het aandeel materiaal hergebruik van ICT Milieu is daarmee een procent toegenomen in 2019. Hiermee voldoet het ruim aan de diverse verwerkingsnormen voor de onderliggende productstromen.

Veel metalen teruggewonnen
Metalen blijven het grootste aandeel uitmaken binnen de teruggewonnen materialen (5,3 miljoen kg, 70%), gevolgd door plastics (1,5 miljoen kg, 20%) en glas (0,3 miljoen kg 4%). Inclusief energieterugwinning wordt een totale nuttige toepassing gehaald van 95%. Door het terugwinnen en opnieuw inzetten van materialen, is er minder winning van nieuw grondstoffen nodig. De CO2-emissies die daardoor worden vermeden is voor de ICT-stroom binnen Wecycle berekend op 14.100 ton kg.

Eén van de oorzaken van het verhoogde volume inzameling, is de uitbreiding van het inzamelnetwerk bij gemeenten en winkels. Deze maken het voor consumenten makkelijker hun afgedankte apparatuur in te leveren voor recycling. Ook introduceerde de stichting de Wecycle Premium Pickup service, waarbij tijdens installatie van nieuwe apparatuur aan huis oude elektrische apparaten gelijk kunnen worden meegegeven. De inzameling bij de foodretail is uitgebreid met nieuwe inzamelmeubels bij onder meer de Aldi en Hoogvliet.

Aantal gecertificeerde verwerkingslocaties verdubbeld
Het aantal locaties waar de stromen van Wecycle worden gesorteerd is in 2019 toegenomen tot 17, welke veelal ook WEEELabEx gecertificeerd zijn vanwege de verwerkingsactiviteiten. KPMG berekende dat over de hele e-waste keten in totaal 700 fte werkzaam is, waarvan ruim een kwart ‘social return’ banen zijn die mensen naar de arbeidsmarkt leiden.

In 2019 zijn de contracten met de verwerkers vernieuwd. Inclusief de gecertificeerde sorteercentra zijn er nu 16 WEEELabEx gecertificeerde locaties waar afgedankte ICT-apparatuur voor ICT Milieu wordt verwerkt. Veel recyclers verwerken naast de consumentenstromen ook hoogwaardige apparatuur die rechtstreeks worden aangeleverd door bedrijven ter (data)vernietiging.’

‘Kies een gecertificeerde recycler’
Jeroen van der Tang, manager stichting ICT Milieu: “Wij roepen bedrijven op om altijd gebruik te maken van één van de zestig gecertificeerde recyclers. Allereerst is dat milieu verantwoord en veilig. Daarnaast rapporteren deze verwerkers ook aan het Nationaal WEEE Register (NWR) en draagt dat extra volume zo ook bij aan de nationale inzameldoelstelling.” Het NWR presenteert na de zomer de inzamel- en verwerkingsresultaten over 2019.

Daarnaast is vorig jaar een aantal pilots voor hergebruik van apparaten en onderdelen gestart, bijvoorbeeld voor FPD-monitoren. In samenwerking met de partners in de keten, kon zo ook snel worden geschakeld om refurbished laptops van bedrijven ter beschikking te stellen aan leerlingen die door corona geen toegang hadden tot onderwijs. De actie om laptops in te zamelen is opgeschaald door NLdigital onder de noemer #allemaaldigitaal, waardoor inmiddels een paar duizend laptops zijn opgeknapt en uitgedeeld via de diverse partners in het project.

Stichting OPEN
Stichting ICT Milieu is onderdeel van branchevereniging NLdigital en werkt samen met vijf andere productstichtingen binnen de NVMP, opdrachtgever van Wecycle die de inzameling van elektrische apparaten en lampen verzorgt. Om de regie op de inzameling verder te versterken met het oog op aangescherpte doelen is de Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) opgericht. Stichting OPEN heeft een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aangevraagd voor de inzameling en verwerking van e-waste in Nederland. Binnen OPEN is de ICT-productgroep vertegenwoordigd door NLdigital / ICT Milieu.

In de ICT Milieumonitor zoomt Stichting ICT Milieu in op kerncijfers van 2019. De ICT Milieumonitor 2019 is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws