Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Stijgende ICT-kosten gemeenten leiden niet tot digitale transformatie

2 okt 2020

De gemiddelde ICT-kosten per inwoner zijn in 2019 gestegen naar 86 euro, wat neerkomt op een stijging van 2 euro per inwoner ten opzichte van een jaar eerder. Van digitale transformatie is bij gemeentes echter nog geen sprake. COVID-19 kan hier mogelijk verandering inbrengen.

Dit concludeert M&I/Partners, een ICT-adviesbureau dat zich richt op de zorg en overheid. Een stijging van 2 euro per inwoner per jaar is afgezet tegen de inflatie volgens het adviesbureau niet noemenswaardig. Zeker niet indien de kosten en stijging hiervan worden afgezet tegen het sterk toegenomen belang en potentieel van ICT.

ICT-kosten blijven achter op de inflatie

De ICT-kosten van gemeenten laten een stijgende lijn zien sinds 2004, het eerste jaar waarin de benchmark is uitgebracht. Indien deze stijgende lijn wordt gezet tegen de trendlijn op basis van inflatie en zeker tegen het toegenomen belang en gebruik van ICT valt de stijging van ICT-kosten volgens M&I/Partners tegen. “Want één ding is zeker: ICT heeft zich in deze jaren razendsnel ontwikkeld en een enorme impuls gegeven aan de digitalisering van onze samenleving”, meldt het adviesbureau.

Ook bij gemeenten zijn ICT en digitalisering een steeds grotere rol gaan spelen, zijn processen met behulp van ICT en digitalisering efficiënter gemaakt en heeft ICT steeds meer toepassingen gekregen. M&I/Partner concludeert echter dat het ‘enorm toegenomen potentieel en belang van ICT’ zich niet heeft vertaald in een evenredige besteding van geld aan ICT. “We praten wel steeds vaker over digitale transformatie, maar handelen er nog niet of onvoldoende naar”, voegt Pim Freriks, senior adviseur bij M&I/Partners toe.

COVID-19 kan katalysator zijn

De COVID-19-crisis maakt duidelijk hoe belangrijk ICT en digitalisering zijn voor onze samenleving. Ook in de publieke dienstverlening is digitaal inmiddels het nieuwe normaal. Het gebruik van data als instrument bij de crisisbeheersing is onmisbaar gebleken, we werken meer digitaal samen en privacybescherming staat weer volop in de schijnwerpers. Gemeenten staan echter nog maar aan het begin van deze digitale transformatie, concludeert M&I/Partners. COVID-19 kan volgens het adviesbureau een katalysator vormen voor investeringen in ICT en digitalisering.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “ICT en digitalisering spelen bij gemeenten een steeds grotere rol en biedt kansen. Zo kan digitale transformatie het contact tussen gemeenten, het bedrijfsleven en burgers verbeteren, onder meer door processen efficiënter te maken. BTG en haar expertgroep Smart Cities bieden gemeenten volop mogelijkheden om het beschikbare budget optimaal te benutten en in te zetten voor de digitale transformatie. Via onze diverse bijeenkomsten (fysiek en virtueel) gaan wij met gemeenten het gesprek aan.”

Rapport

Alle resultaten van het onderzoek zijn verzameld in het ICT Benchmark Gemeenten rapport.

Gerelateerd nieuws