Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Stimuleer innovatie met deze opkomende technologieën

26 aug 2021

Vertrouwde techniek, het versnellen van groei en vormgeven van verandering zijn de drie overkoepelende trends die organisaties drijven tot het verkennen van opkomende technologieën voor het realiseren van concurrentievoordeel. Denk hierbij aan nonfungible tokens (NFT), sovereign cloud, data fabric, generative AI en composable networks. Dit blijkt uit de Hype Cycle for Emerging Technologies 2021 van Gartner. Belangrijke ontwikkelingen waarvan BTG-partners en -deelnemers kunnen profiteren.

“Technologische innovatie is een sleutelvoorwaarde voor concurrerende differentiatie en is een katalysator voor het transformeren van veel sectoren. Technologische doorbraken verschijnen continu en dagen de meest innovatieve bedrijven uit bij te blijven”, aldus Brian Burke, research vice president bij Gartner. “Leidende organisaties leunen op opkomende technologieën in dit jaar’s Hype Cycle voor het opbouwen van vertrouwen en nieuwe groeikansen tegen een achtergrond van gecontinueerde strategische verandering en economische onzekerheid.”

“Naarmate organisaties hun focus blijven leggen op digitale business transformatie moeten zij verandering versnellen en door de hype rondom opkomende technologieën prikken”, aldus Melissa Davis, research vice president bij Gartner. “Deze Hype Cycle levert een overzicht over belangrijke opkomende trends die organisaties moeten volgen, evenals de specifieke technologieën die zij moeten monitoren rondom thema’s als vertrouwen, groei en verandering”, aldus Philip Dawson, research vice president bij Gartner.

Vertrouwde techniek
Vertrouwen vraagt om veiligheid en betrouwbaarheid. Het kan ook betrekking hebben op innovaties als een resilient core en een fundering voor IT zijn voor het leveren van business value. Deze fundering moet bestaan uit uitgewerkte, herhaalbare, vertrouwde, bewezen en schaalbare werkwijzen en innovaties.

De markt voor digitale en cloudtechnologie en -diensten is momenteel gedomineerd door Amerikaanse en Aziatische providers. Veel Europese bedrijven slaan hun data in deze regio’s op, wat tot zorgen leidt over de controle over data en het voldoen aan lokale wetgeving. Landen kunnen een soevereine cloud inzetten voor het realiseren van digitale en data soevereiniteit. Dit leidt op zijn beurt tot juridische eisen aan databescherming, protectionisme en het verzamelen van inlichtingen.

Gartner adviseert op dit vlak het monitoren van de volgende techologieën: soevereine cloud, NFT, machine-leesbare regelgeving, gedecentraliseerde identiteit, gedecentraliseerde finance, homomorfische encryptie, actief beheer van metadata, data fabric, real-time incidentcentrum en communicatietoepassingen voor werknemers.

Versnellen groei
Nadat de vertrouwde kernactiviteit is gevestigd, kan herstel en groei plaatsvinden. Organisaties moeten technologische risico’s afwegen tegen hun bereidheid tot het nemen van bedrijfsrisico’s om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op korte termijn haalbaar zijn. Zodra de door innovatie geleide kern aan het opschalen is, vergroot versnelde groei de levering en waarde.

Generatieve AI is bijvoorbeeld een opkomende technologie die de farmaceutische industrie gebruikt voor het verminderen van de kosten en tijd bij het ontdekken van nieuwe geneesmiddelen. Gartner voorspelt dat in 2025 meer dan 30% van de nieuwe medicijnen en materialen systematisch worden ontdekt met behulp van generatieve AI-technieken. Generatieve AI gaat niet alleen het ontwerp op veel gebieden verbeteren en versnellen; het heeft ook het potentieel tot het ‘uitvinden’ van nieuwe ontwerpen die mensen anders misschien zouden hebben gemist.

Voor het versnellen van groei adviseert Gartner het onderzoeken van de volgende technologieën: multi-experience, industriecloud, AI-gedreven innovatie, kwantummachine learning (ML), generatieve AI en digitale mensen.

Verandering in beeld brengen
Traditioneel is verandering ontwrichtend en gaat vaak gepaard met chaos. Organisaties kunnen innovaties echter ook gebruiken voor het vormgeven van veranderingen orde brengen in de chaos. De kunst is om te anticiperen en automatisch af te stemmen op de behoeften van verandering.

Composable business applicaties maken het bijvoorbeeld mogelijk om applicatie-ervaringen beter af te stemmen op een veranderende, operationele bedrijfscontext. Composable business is gebaseerd op composable applicatietechnologie en gebouwd met composable thinking. Het positioneert organisaties voor het herkennen en benutten van zakelijke kansen, reageren op onverwachte verstoringen en in hun tempo voldoen aan de veranderende eisen van klanten waarbij ze hun loyaliteit behouden.

Organisaties die verandering willen bewerkstelligen, adviseert Gartner zich te richten op composable applicaties, composable etwerken, AI-augmented ontwerp, AI-augmented software engineering, fysica-gebaseerde AI, influence engineering, zogeheten digital platform conductor tools zoals data networking en zelfintegrerende applicaties.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “Bedrijven die digitaal willen transformeren, moeten hiervoor de juiste technologieën selecteren. Belangrijk hierbij is door de hype ‘heen te prikken’, iets waarbij de Hype Cycle for Emerging Technologies van Gartner helpt. Denk hierbij aan multi-experience, AI-gedreven innovatie, kwantummachine learning (ML) en generatieve AI voor het versnellen van groei. Of aan soevereine cloud, NFT, machine-leesbare regelgeving, gedecentraliseerde identiteit en gedecentraliseerde finance voor het realiseren of vergroten van vertrouwen.”

Gerelateerd nieuws