Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Strategische samenwerking BTG met HSD

5 nov 2020

De Branchevereniging voor ICT & Telecom Grootgebruikers (BTG) en het nationale veiligheidscluster HSD gaan samenwerken aan het gemeenschappelijke belang van veilige, digitale IT, IoT en telecom producten en diensten. Op 21 oktober jl. ondertekenden directeur BTG Petra Claessen en Joris den Bruinen, directeur HSD deze strategische samenwerkingsovereenkomst in Woerden.

BTG is een B2B platform en is met ruim 200 leden sterk vertegenwoordigd in de grootzakelijke markt. Zowel gebruikers van ict en telecom producten als leveranciers van deze producten en diensten zijn aangesloten bij BTG. Het veiligheidscluster HSD is een netwerk van circa 300 bedrijven, overheden en kennisinstellingen die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie in (digitale) veiligheid, met als doel een veiligere wereld, meer bedrijvigheid en meer banen.

Samenwerking
Door de samenwerking tussen beide organisaties kunnen leden en partners deelnemen aan elkaars activiteiten, waaronder de fysieke en virtuele kennisbijeenkomsten op inhoudelijke thema’s. Hiermee wordt de scope van beide communities verbreed.

Ook kijken BTG en HSD op welke gebieden ze nader kunnen samenwerken, zoals certificeringen en digitale veiligheidstrainingen. Een eerste BTG bijeenkomst over certificering samen met KPN, TNO, Huawei, het ministerie van EZK, GSMA en een bijdrage van HSD vond op 14 oktober plaats.

Daarnaast gaan beide partijen op nationaal niveau met andere stakeholders samenwerken aan het gemeenschappelijke belang van veilige, digitale IT, IoT en telecom producten en diensten. Met bijvoorbeeld ook aandacht voor Operationele Technologie en 5G security rondom smart industries en slimme veilige steden.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG over de samenwerking: “Door deze samenwerking zichtbaar aan te gaan, komt BTG tegemoet aan de vraag vanuit haar achterban om aansluiting te zoeken op het vlak van security. We werken beiden vanuit de triple helix gedachte. ‘BTG building bridges in a digital environment’.”

Joris den Bruinen, directeur HSD: “De digitale ontwikkelingen gaan ontzettend snel en onze economie wordt hier steeds afhankelijker van. Betrouwbaarheid en veiligheid van deze digitale omgeving is hierdoor van cruciaal belang. Met deze samenwerking willen we hier een concrete bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door van ‘Security by Design’ de standaard te maken, zodat bedrijven al in een vroeg stadium nadenken over de veiligheid van hun product.”

Gerelateerd nieuws