Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Tech-ondernemers roepen kabinet op ondernemingsklimaat te blijven versterken

29 aug 2023

Tech-ondernemers roepen minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en staatssecretaris Van Rij van Financiën op komend jaar geen verloren jaar te laten zijn en de noodzakelijke stappen te zetten in het versterken van het ondernemingsklimaat in Nederland. Zij vrezen dat de pay-it-forward cultuur in gevaar is.

De brief is ondertekend door 286 Nederlandse tech-ondernemers. Zij wijzen in de open brief – die door diverse media is gepubliceerd – erop dat het kabinet in een recente Kamerbrief over het ondernemingsklimaat de ambitie uitsprak van Nederland een mondiaal toonaangevend ecosysteem voor startups en scale-ups te maken, met een sterke pay-it-forward cultuur’. Een pay-it-forward cultuur draait m het stimuleren van medewerkersparticipatie en het herinvesteren van opbrengsten in nieuwe bedrijven.

‘De juiste randvoorwaarden creëren’
De ondernemers zijn blij dat het kabinet deze ambitie heeft uitgesproken. “In het creëren van een dergelijk ecosysteem spelen zowel overheid als de sector een rol. De overheid heeft een rol in het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor succesvolle doorgroei van bedrijven, zoals het stimuleren van medewerkersparticipatie en het herinvesteren van opbrengsten in nieuwe bedrijven. Wij, als ondernemers, zijn vervolgens aan zet om in onze bedrijven de participatie van medewerkers te faciliteren en onze kennis en ervaring terug te geven aan de volgende generatie ondernemers. Op die manier versterken we het verdienvermogen van Nederland en zorgen we dat ons land verdient aan de transities op het terrein van bijvoorbeeld energie en klimaat, voedsel en zorg”, schrijven de ondernemers.

De ondernemers vragen het kabinet ondanks zijn demissionaire status de noodzakelijke stappen te zetten in het versterken van het ondernemingsklimaat in Nederland. Concreet vragen de ondernemers twee dingen:

  • Een nieuwe aandelenoptie is van kracht geworden, wat de ondernemers een belangrijke stap noemen. Vorig jaar kondigde het kabinet aan te onderzoeken welke verdere stappen op dit terrein genomen kunnen worden. De tech-ondernemers roepen het kabinet op komend jaar die belangrijke vervolgstap in het stimuleren van medewerkersparticipatie te zetten en het mogelijk te maken voor tech-ondernemers om hun (toekomstige) medewerkers een tarief te bieden. Zij wijzen hierbij naar het Verenigd Koninkrijk en Zweden, waar dit al langer mogelijk is.
  • Ook wil het kabinet box-3 herzien. De ondernemers wijzen erop dat indien gekozen wordt voor een vermogensaanwasbelasting dit zeer nadelige gevolgen heeft voor de toegang van ondernemers tot gespecialiseerd personeel en financiering. Zij noemen het van belang dat de inzet op het ene dossier (box-3) niet ten koste gaat van de inzet op het andere dossier (medewerkersparticipatie). De ondernemers roepen het kabinet op zeker te stellen dat medewerkers en investeerders in niet-beursgenoteerde startups, scale-ups en grow ups hun belasting kunnen betalen op het moment dat aandelen liquide zijn door middel van een vermogenswinstbelasting. Niet-liquide aandelen zouden niet belast moeten worden.

‘Startups en scale-ups zich maximaal laten ontwikkelen’
Petra Claessen, Voorzitter van BTG en Boardmember BTG Services: “BTG onderschrijft de oproep van tech-ondernemers aan het demissionair kabinet om van komend jaar geen verloren jaar te maken. De digitale sector is volop in beweging, waarbij Nederland wereldwijd een koploper is. Het faciliteren van startups en scale-ups met een sterke pay-it-forward cultuur draagt hier in belangrijke mate aan bij. Het is dan ook van belang dat het kabinet deze cultuur blijft stimuleren en het ondernemingsklimaat in Nederland blijft versterken. Zo kunnen startups en scale-ups maximaal blijven groeien en zich maximaal ontwikkelen, waarvan de Nederlandse economie profiteert.”

Gerelateerd nieuws