Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Techleap.nl: Potentie van Nederlandse techstartups niet optimaal benut

10 nov 2022

Meer ambitieus en coherent beleid, talent, kapitaal en coördinatie is nodig om de potentie van Nederlandse techstartups te ontketenen. Dit stelt Techleap.nl, een non-profitorganisatie die zich richt op het versnellen van het tech-ecosysteem in Nederland, op basis van onderzoek van McKinsey & Company. Uit het onderzoek van McKinsey blijkt dat Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van ondernemerschap en het aantal startups per hoofd van de bevolking. Waar het echter echt mis gaat in ons land, is bij de doorgroei; daar waar juist het realiseren van de potentie vanaf hangt.

Naast het vanuit ons eigen land bieden van de oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen als voedselzekerheid, energietekorten, klimaatverandering en toegang tot zorg, is er een verdriedubbeling van de marktkapitalisatie van het startuplandschap en een verdubbeling van het aantal banen in 2030 mogelijk.

Startuplandschap biedt veel ruimte voor groei
Momenteel beslaat het Nederlandse startuplandschap ongeveer €100 miljard aan marktkapitalisatie en vertegenwoordigen startups van eigen bodem 130.000 banen. Het McKinsey-rapport stelt dat dit in potentie uitgroeit tot €250-400 miljard in 2030, met 165.000 tot 250.000 extra banen tot gevolg. De ruimte voor groei blijkt ook uit het aandeel van de marktkapitalisatie van startups in het Nederlandse bruto nationaal product in vergelijking tot andere landen. In Nederland ligt dat op dit moment op 6 procent, significant lager dan landen als Israël (25%), Verenigde Staten (17%) en Zweden (15%).

Met name de grotere scaleups hebben een aanzienlijke impact op de Nederlandse economie en de groei van het aantal banen, maar vormen bovendien ook de oplossing voor grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Zoals Remote en Mapiq die hybride werk mogelijk maken. LG Sonic voor schoon water. Picnic voor emissieloze stedelijke logistiek. Nearfield Instruments, Effect Photonics en Axelera AI in de race voor nieuwe computers. Daarnaast bieden bedrijven als Mosa Meat en Meatable perspectief op een diervrije voedselketen.

Randvoorwaarden die snelle groei aanmoedigen moeten worden gecreëerd, want zonder deze en de juiste beleidsprioriteiten zullen Nederlandse startups het afleggen tegen internationale evenknieën, in landen waar de overheid toepassing van technologie als instrument voor behoud van autonomie en welvaart wel als prioriteit heeft gesteld. Het kunnen aantrekken van het juiste talent, de beschikbaarheid van Nederlands (durf)kapitaal en een samenwerkend ecosysteem met een gecoördineerde aanpak zijn hierbij essentieel.

Talent
Om verder door te groeien moet een meer diverse groep ondernemers worden ondersteund. Het activeren van ondervertegenwoordigde groepen zoals mensen met een praktische scholing, vrouwen, mensen met een niet-Westerse migratieachtergrond, personen in een oudere leeftijdscategorie, maar ook een nauwere samenwerking tussen oprichters en onderzoeksinstellingen zouden tot een groei van 35 tot 45% in het aantal startups kunnen leiden, aldus McKinsey.

De sleutel van een succesvol startup-ecosysteem ligt echter bij het terugvloeien van kennis en kapitaal van succesvolle bedrijven naar nieuwe ondernemingen. Dit wordt gerealiseerd door opbrengsten breed te delen onder medewerkers, waarmee er een nieuwe en grotere pool van potentiële ondernemers wordt gecreëerd, wat weer banen oplevert en toenemende belastinginkomsten. Essentieel hiervoor en bij het aantrekken van nieuw talent is het stimuleren van mede-eigenaarschap (aandelenopties) onder medewerkers. McKinsey concludeert dat Nederland binnen Europa hierbij in de onderste regionen zit.

Nederlandse investeringen dragen bij aan potentie
Een actief en goed geïnformeerd lokaal investeerderslandschap draagt bij aan de economische en maatschappelijke waarde van startups. De investeringspotentie in Nederland is hoog, maar op dit moment komt 78 procent van de totale investeringen uit het buitenland. Dit is in vergelijkbare landen beduidend lager, meldt McKinsey. Dit is volgens het onderzoeksbureau zorgwekkend, want door het lage percentage lokale investeringen lopen we de goede rendementen in Nederland mis en hebben we minder mogelijkheden om nieuwe technologie en werkgelegenheid in onze eigen thuismarkt te stimuleren.

Gecoördineerde aanpak
Het is cruciaal om daadkrachtig beleid uit te zetten en maatregelen te nemen die groeibedrijven een eerlijke kans geven. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat een nog beter presterend startuplandschap een aanzienlijke, positieve impact kan hebben op de Nederlandse economie tegen 2030 als er gericht actie ondernomen wordt. Nederland moet nu inzetten op zo’n gecoördineerde actie waarin de potentiële impact van techondernemers op het versnellen van transities het uitgangspunt is en hun groei maximaal gefaciliteerd wordt. Door gezamenlijke focus kunnen onderwijs, wetgevers, investeerders en oprichters bijdragen aan de succesvolle toekomst van Nederland, zowel op maatschappelijk als economisch gebied.

“Nederland heeft bijna alles in zich om een toonaangevende bijdrage te leveren aan de wereldwijde transities die op ons af komen. Talloze innovatieve ondernemingen werken al aan oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen, maar hebben meer financiering nodig om op grote schaal impact te kunnen maken,” aldus Constantijn van Oranje, Special Envoy Techleap.nl. “Het potentieel is enorm, zoals dit rapport uitwijst, maar dat vertaalt zich niet zomaar in maatschappelijk, economisch en klimaat succes. Met gerichte fiscale maatregelen kunnen investeringen aangejaagd worden, en meer welvaart onder de werknemers van succesvolle techondernemingen worden gedeeld. Door het aantrekkelijk te maken om medewerkers aandelen te geven zal het ook makkelijker zijn schaars talent aan te trekken en te behouden.”

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “Startups zijn de scaleups van morgen en multinationals van de toekomst. Het optimaal benutten van de potentie die Nederlandse startups bieden is dan ook van groot belang en kan zowel de innovatie, economie als arbeidsmarkt in Nederland stimuleren. We moeten dan ook zorgen dat Nederlandse startups over de juiste randvoorwaarden beschikken om optimaal de strijd aan te gaan met buitenlandse startups en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vraagt onder meer om de beschikbaarheid van het juiste talent, Nederlands durfkapitaal en een ecosysteem die hen ondersteunt.”

Gerelateerd nieuws