Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Telecombedrijven investeren op grote schaal in cloudtransformatie

21 feb 2023

Bijna de helft van de netwerkcapaciteit van telecombedrijven (46%) komt in de komende drie tot vijf jaar volledig uit de cloud. Voor het realiseren van deze transformatie investeren telecombedrijven in deze periode op jaarbasis minstens 200 miljoen dollar per jaar. Early adopters van cloudtransformatie behalen naar verwachting de meeste voordelen, zowel zakelijk, financieel als op het gebied van duurzaamheid.

Dit meldt Capgemini Research Institute. Investeringsprioriteiten zijn in de komende vijf jaar gericht op technologische infrastructuur, die een derde van de totale cloud-investeringen van telecombedrijven vertegenwoordigt. R&D volgt met 18%. Het gaat onder meer om het geautomatiseerd maken van netwerken door de ondersteuning van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning. Private cloud is het meest populaire cloud-implementatiemodel.

Financiële voordelen vormen overtuigende business case
Volgens het onderzoek verwachten ‘early adopters’ van op cloud gebaseerde telco-platforms bijna de helft (47%) van hun investering binnen deze periode terug te verdienen. De financiële voordelen van telco cloud vormen een overtuigende business case voor investeringen. Zo verwachten telecombedrijven de Total Cost of Ownership (TCO) van hun netwerk met 13% te optimaliseren, wat resulteert in kostenbesparingen tot 260 à 380 miljoen dollar op jaarbasis per operator. Zij verwachten ook 110 tot 210 miljoen dollar per jaar aan extra inkomsten te realiseren als pionier op markten die specifiek door cloud-platforms mogelijk worden gemaakt.

Telecombedrijven die de afgelopen drie tot vijf jaar met hun cloud-transformatie zijn begonnen, noemen een hogere ‘customer lifetime value’ en een betere klantervaring als belangrijkste drijfveren. De customer lifetime value kan toenemen als gevolg van cross-selling en upselling van meer diensten met toegevoegde waarde aan bestaande klanten en het verhogen van loyaliteitsvoordelen om het verloop van klanten te beperken.

Open RAN-netwerkarchitectuur
Een van de belangrijkste kansen die de cloud-telco-transformatie biedt, is de inzet van een Open RAN-netwerkarchitectuur. Deze ecosysteem-aanpak kan in potentie innovatie ontsluiten, de TCO verlagen en nieuwe inkomstenmogelijkheden aanboren.

Volgens het onderzoek maakt de telco-cloudtransformatie naar verwachting ook een snelle uitrol mogelijk van enkele industriespecifieke use cases voor ondernemingen en eindgebruikers, met name in de context van 5G. Bijvoorbeeld sterk geautomatiseerde slimme fabrieken, particuliere 5G-netwerken in distributiecentra, havens, olievelden, mijnen, chemische opslag en verwerkingseenheden, operaties op afstand, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR) of metaverse-enabled operaties, monitoring en training op afstand.

Telco cloud draagt bij aan terugdringen van CO2-emissies
Telecombedrijven die een cloud-transformatie uitvoerden verwachten niet alleen zakelijke voordelen te behalen, maar ook hun CO2-uitstoot met 5% te verminderen. Dit komt neer op een derde van de verwachte totale vermindering van de koolstofvoetafdruk van netwerken in de komende drie tot vijf jaar. Door hun sterke voorkeur voor private cloud-architectuur verwachten telecombedrijven duurzaamheidsvoordelen te behalen op emissies van hun directe bronnen (Scope 1 en 2). Dit door lagere emissies van faciliteiten, waaronder een kleinere fysieke hardware-voetafdruk, minder stroomverbruik, automatisch schalen van het netwerk op verzoek en het beheren van het stroomverbruik van mobiele zendmasten met behulp van AI en machine learning.

“Cloud transformatie is een fundamentele verandering in de evolutie van het netwerk, dat tot nu toe werd gedomineerd door fysieke apparaten en infrastructuur. Het betekent een belangrijke mentaliteitsverandering voor Telco’s”, aldus Jacques Assaraf, Global Head of Telco Industry bij Capgemini. “Telco’s bevinden zich in een ideale positie om de mogelijkheden van de cloud te verkennen en een ecosysteem om zich heen te verenigen om innovatieve use cases te ontsluiten, nieuwe inkomstenbronnen aan te boren en de volledige waarde van 5G en verbonden industrieën te benutten. Early adopters zullen de meeste voordelen plukken in markten die door cloudgebaseerde platforms mogelijk worden gemaakt, niet alleen financieel maar ook vanuit zakelijk en duurzaamheidsperspectief.”

Het Capgemini Research Institute ondervroeg 270 executives van grote telecommunicatie-dienstverleners, Network Equipment Providers (NEP’s), Niche Equipment Vendors (NEV’s), hyperscalers, Containers as a Service (CaaS) vendors en grote cloud providers. Hiervan behoren 170 leidinggevenden tot een telecommunicatie-dienstverlener, 50 tot NEP’s en NEV’s, en 50 tot hyperscalers, CaaS-verkopers en grote cloud-providers. Er werden ook diepte-interviews gehouden met 25 leidinggevenden uit de sector. Meer informatie is beschikbaar in het rapport ‘Networks on cloud: A clear advantage‘.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Service: “De cloud biedt interessante voordelen, ook voor telecombedrijven. Denk daarbij aan financiële voordelen door het realiseren van kostenbesparingen en realiseren van nieuwe inkomsten, maar ook aan het terugdringen van CO2-emissies en verhogen van de customer lifetime value. Het is dan ook goed om te zien dat telecomoperators de komende jaren naar verwachting fors investeren in cloudtransformatie. Capgemini spreekt van een fundamentele verandering in de evolutie van het netwerk.”

Gerelateerd nieuws