Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Telecomsector zowel positief als negatief geraakt door COVID-19

20 jan 2021

Sommige delen van de telecomsector worden positief geraakt door de coronacrisis. Zo is er door het massale thuiswerken een grotere vraag naar bedrijfsnetwerkdiensten en gebruiken klanten hun telefoon meer. Andere delen worden juist negatief geraakt. Zo is een sterke daling van roaming-inkomsten zichtbaar doordat er minder gereisd wordt en neemt de omzet uit de zakelijke markt af.

Dit meldt ABN AMRO in een analyse van de technologie- media- en telecomsector (TMT-sector). Hoewel het groeitempo in de IT-branche door onder meer vraaguitval in de adviestak in 2020 beduidend lager ligt dan voorgaande jaren, levert de coronacrisis de branche op termijn structurele voordelen op. Burgers winkelen en werken meer online en houden dit naar verwachting ook na de pandemie vast. Meer online verkeer levert de IT-branche meer werk op.

Krappe arbeidsmarkt
De mismatch in de TMT-sector tussen de vraag en aanbod van arbeid is als gevolg van de coronacrisis beperkt afgenomen blijkt uit de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO. Eind 2019 was 16,2 procent van de vacatures in de TMT-sector onvervulbaar, terwijl dit aantal eind 2020 was gedaald naar 14,1 procent.

Binnen de verschillende branches loopt de ontwikkeling op de arbeidsmarkt sterk uiteen. Zo is in de IT-branche het percentage onvervulbare vacatures weliswaar licht gedaald, maar ligt dit aantal met 28 procent voor IT-ontwikkelaars en 30 procent voor IT-programmeurs nog steeds erg hoog. Dit bevestigt het al langer bestaande beeld dat er sprake is van structurele krapte in deze branche. In de marketing en communicatie is daarentegen het percentage onvervulbare vacatures laag, waardoor er momenteel geen mismatch is tussen vraag en aanbod.

Meer informatie is beschikbaar in het rapport ‘Stand van TMT‘.

Gerelateerd nieuws