Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Terugblik nieuwjaarsbijeenkomst BTG 2023

7 feb 2023

State of the Union – Petra Claessen Vicevoorzitter BTG en Boardmember BTG Services

“BTG, Building Bridges in a Digital Society”, dit is hét jaarthema voor 2023.

“Join, boost, sustain. The European way of digital transformation in cities and communities”

We leven in een tijd waarin we steeds meer kijken naar digitale oplossingen, om de groei aan te kunnen van interconnected uitdagingen en kansen. En dit allemaal op basis van duurzame digitalisering. Met de start van 2023 kondigt BTG een nieuwe ondertitel aan, waarbij de naam BTG gewoon blijft bestaan.

BTG, dé Branchevereniging voor IT & Communicatietechnologie. De link met “telecom” blijft, maar dan ingestoken vanuit een innovatieve en actuele denkrichting.

Het jaar 2022 kenmerkte zich door het aangaan en inzetten van significante veranderingen. Vanuit de Vereniging zijn we tal van nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan en hebben we ons verder versterkt op het vlak van belangenbehartiging. Met de Service organisatie zagen we kansen voor een grotere afzet van onze bestaande producten en diensten, en om nieuwe diensten aan de man te brengen.

Wat zijn de ambities van BTG in 2023?
De Tweede Kamer heeft op 14 november jl. een motie aangenomen die de regering oproept tot het maken van een integraal plan duurzame digitalisering.

Er is inmiddels een NL Coalitie Duurzame Digitalisering opgestart, uiteraard is BTG daar actief bij betrokken en zijn we aan de slag met een zogenaamde route kaart. Naast de technische verwezenlijking van de duurzame digitalisering blijft de menselijke component een knelpunt. Zijn er straks wel voldoende en correct geschoolde mensen om deze “digitale droom” waar te maken? Hoe gaan we de kloof tussen vraag en aanbod in de digitale competenties dichten? Hiertoe onderneemt BTG verschillende activiteiten zoals de ontwikkeling van een Skills-paspoort, de participatie in Digitale Binnenhof Academy, iPoort en de samenwerking met Stichting Competens.

Als we in Nederland voorop willen blijven lopen in de technologische wereldeconomie, moeten we ervoor zorgen dat we door innovatie blijven concurreren. Dit vindt ook de Stichting Competens en BTG sluit zich daar natuurlijk bij aan. Om onze innovatiekracht verder te ontwikkelen, zullen we ook de samenwerkingsverbanden verder gaan uitbreiden en participeren we in een Tech Denk Tank, waarbij diverse branches zijn aangesloten zoals de DDA, DINL, Cyber Veilig NL, ECP, DCC en AMS-X.

Onderwijs en Bedrijfsleven zijn complementair. Wat kunnen we als BTG hiermee?
BTG is voornemens om een zogenaamde “Advisory Council” op te richten. Hierin zitten naast het bedrijfsleven, het onderwijs, de wetenschap en de overheid, ook studenten en Young Professionals. De reden is dat wij adequaat en snel willen inspelen op marktontwikkelingen en hoe kun je dit het beste doen? Door mensen en organisaties (ook bedrijven en onderwijs) aan ons te verbinden die op het snijvlak zitten van IT & Communicatietechnologie. De top van onze aangesloten leden van Gebruikers en Solution Partners wordt verankerd in de BTG Top Tech Club. Aan de hand van innovaties, gaan we discussie voeren om NL terug te brengen op een sterke positie in Europa. De BTG Top Tech Club heeft als doel te verbinden op toplevel, waar de besluiten worden genomen en die invloed hebben op de rest van de organisatie. Het is de bedoeling dat wij vanuit de visie “green meets grey” een Senior Consultant gaan koppelen aan een Young Professional. Zo kan er adequaat en professioneel worden ingespeeld op de krapte in de arbeidsmarkt. De eerste pilots worden nu ingezet. Met “Women in Tech” brengen we de verbinding tot stand met vrouwen aan de Top in TECH met als uiteindelijke doelstelling, om deze boegbeelden te verbinden aan het onderwijs zoals in programma’s “Meiden in de ICT”.

Het ultieme voorbeeld van samenwerking is verder het FNS project (Future Network Services) waar partijen als TNO, TU Delft, BTG, marktpartijen en branche organisaties, specifieke expertise inbrengen.

Wat gaat BTG internationaal betekenen in 2023?
Internationaal tuigen we INTUG, The International Telecom User Group, verder op. Dit wordt een Global Community waarbij 52 landen verbonden worden op inhoud. Thema’s die de revue passeren zijn Frequentiebeleid, de ontwikkeling van 6G, Cyber Security, AI, Sustainability, Climate change & Digital Networks en Smart City concepts. Ook nemen we weer actief deel aan het MWC 2023 in februari a.s. en in november, aan Smart City Expo World Congress, beiden in Barcelona.

Welke BTG evenementen organiseren we in 2023?
Vanuit BTG Vereniging organiseren we ook dit jaar een aantal sessies, allemaal knowledge driven & best practices. We organiseren in juni 2023 de zogenaamde NL Tech Week. Dit is een soort Roadshow door NL, die in nauwe samenwerking met onze Leden, Solution Partners en de Tech Denk Tank wordt vormgegeven. Deze NL Tech week vindt plaats in de week van 12 juni tot 16 juni a.s. Aan het einde van de NL Tech Week organiseren wij een seminar hetgeen het Afscheidsseminar wordt van onze voorzitter Eric Reij.

In het najaar zetten we een groot FNS Event neer, evenals een Do IoT Field lab Event. In december organiseren we weer de BTG IT & Communicatie Technologie Awards voor Manager en YP.

BTG building bridges in a digital society. We zijn er klaar voor.

Bekijk hier de foto’s van de nieuwjaarsbijeenkomst van 2023.

Gerelateerd nieuws