Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

TGG: van inkooporganisatie naar BTG Services

17 jan 2022

TGG is als volle dochter van BTG van oudsher een inkooporganisatie. En die transformeert zich steeds meer naar een serviceorganisatie. “We merken dat onze achterban veel behoefte heeft aan 24/7-services en daar spelen we dan ook op in”, zegt Petra Claessen, CEO van BTG/TGG.

De mindshift van inkoop naar services, is in het begin van 2021 ingezet. Vanaf 1 januari 2022 is TGG klaar voor het leveren van services aan de achterban. Dat doen we uiteraard niet alleen, maar in nauwe samenwerking en cocreatie met onze solution partners. Ook speelt TGG in op de actualiteit van de ontwikkelingen binnen BTG. Zo kent BTG tal van Expertgroepen. Hoog op de agenda staat nu de impact van ICT en IT op ons klimaat.

De impact van ICT op het klimaat
De schattingen over hoe groot de negatieve impact van ICT op het klimaat is, lopen sterk uiteen. Er zijn critici die claimen dat de koolstofvoetafdruk van de IT-sector net zo groot is als die van de hele luchtvaartsector1. En er zijn wetenschappers die stellen dat tot 2,8 procent van de uitstoot van alle broeikasgassen in de EU veroorzaakt wordt door ICT2. Door de intensivering van de inzet van technologie de komende jaren, zal dit effect alleen nog maar toenemen. Eén ding is zeker: de klimaatimpact van de ICT-sector is niet te onderschatten en verdient de aandacht van zowel het bedrijfsleven als de overheid.

De noodzaak voor verduurzaming
Laptops, smartphones en servers genereren tonnen broeikasgassen. Een deel van de klimaatimpact kan worden voorkomen door de inzet van hernieuwbare energie tijdens de operationele levensloop van het product3. Maar, een groot deel van de klimaatimpact van ICT-apparatuur ontstaat buiten de operationele levensloop van het product om: door de winning van zeldzame grondstoffen, door de productie van de apparatuur zelf en uiteindelijk door het niet (goed) recyclen van de afgedankte apparatuur (e-waste)4.

Verlengde levensloop als deeloplossing
Naast de ingezette transitie naar hernieuwbare energie, is het dus noodzakelijk om andere slimme maatregelen te treffen die de levensduur van ICT-apparatuur verlengen. Want, hoe langer de levensloop van een product, hoe minder behoefte aan nieuwe apparatuur. Hierdoor wordt er minder geproduceerd en gerecycled, wat uiteindelijk resulteert in een geminimaliseerde impact op het klimaat.

TGG Services & de circulaire economie
TGG Services is van mening dat verduurzaming van het IT-landschap op korte termijn noodzakelijk is. Op korte termijn zal TGG Services dan ook een nieuwe dienst aanbieden die de levensduur van apparatuur verlengt, de circulaire economie stimuleert en de koolstofvoetafdruk van de ingezette apparatuur volledig compenseert. We geloven dat een device gemakkelijk twee, drie of zelfs vier keer hergebruikt kan worden voordat we de grondstoffen recyclen. Hiermee voorkomen we samen dat een groot aantal nieuwe apparaten de markt betreedt. Bovendien zorgen we ervoor dat de productie, het transport, de gebruiksfase en de einde-levensduurfase van de door TGG Services gerealiseerde IT-assets voortaan koolstofneutraal zijn.

Uitdaging
De uitdaging voor het meermaals inzetten van de apparatuur ligt voornamelijk in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod: door ons grote private en publieke netwerk is TGG Services de partij bij uitstek om dit voor elkaar te krijgen. We kijken er dan ook naar uit om op korte termijn samen met onze klanten het IT-landschap een stuk te verduurzamen.

1. Computers ‘Worse for Environment than Plane Travel’, The Independent, 2021 <https://www.independent.co.uk/climate-change/ict-computers-climate-change-carbon-footprint-b1917767.html> [accessed 13 October 2021].
2. Charlotte Freitag and others, ‘The Climate Impact of ICT: A Review of Estimates, Trends and Regulations’, 87.
3. Nina Lövehagen, ‘Background Report to ‘A Guide to Your Digital Climate Impact’, 2019, 51.
4. Mike Berners-Lee, ‘What’s the Carbon Footprint of … Using a Mobile Phone?’, The Guardian, 9 June 2010, section Environment <https://www.theguardian.com/ environment/green-living-blog/2010/jun/09/carbon-footprint-mobile-phone> [accessed 13 October 2021].

Gerelateerd nieuws