Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

TNO brengt ontwikkelingen in kaart rondom draadloze technologie

30 dec 2022

TNO presenteert zijn Monitor Draadloze Technologie Najaar 2022. In de rapportage geeft TNO een stand van zaken rondom de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie, waaronder 5G-technologie.

De Monitor Draadloze technologie bestaat uit twee schriftelijke rapportages. De voorjaarseditie belicht met name een aantal draadloze technologieën, voornamelijk vanuit technisch-inhoudelijk prespectief. De najaarseditie is met name gericht zijn op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

Wereld Radiocommunicatie Conferentie
In de najaarsrapportage wijst TNO onder meer op de komende Wereld Radiocommunicatie Conferentie (WRC) in 2023, die voor de nabije toekomst van belang. Op de conferentie worden de komende vier jaar afspraken gemaakt rondde bestemming van spectrum voor diverse systemen, waaronder voor mobiele communicatie.

5G is sinds enige jaren volop in beweging als nieuwe generatie mobiele communicatietechnologie. Het gaat daarbij niet alleen om de ontwikkeling van de standaardisatie, maar ook om de toenemende commerciële beschikbaarheid van 5G-apparatuur. Zowel voor gebruikers als providers. In deze editie van de Monitor Draadloze Technologie adresseert TNO de stand van zaken rondom de 3GPP-standaardisatie van het aanbod, zowel vanuit mondiaal als nationaal perspectief.

Standalone mode
De volgende stap in de implementatie van 5G is de introductie van de zogenoemde standalone mode. 5G-systemen maken hierbij niet langer gebruik van elementen van 4G-netwerken, maar het volledige netwerk is op 5G gebaseerd. Ook het beschikbaar komen van het benodigde spectrum is een belangrijke volgende stap. Dit maakt de weg vrij naar de realisatie van 5G.

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “5G is een belangrijke technologie die voor zowel bedrijven, de samenleving als overheden belangrijke voordelen bieden. Denk hierbij aan de hogere snelheid die mogelijk is met behulp van 5G, maar ook aan allerlei Internet of Things- en Smart City-toepassingen. TNO brengt Monitor Draadloze technologie de actuele stand van zaken rondom mobiele communicatietechnologie in kaart, waaronder 5G-technologie. De rapportage biedt hiermee een belangrijk zicht op de ontwikkelingen op de markt.”

De Monitor Draadloze technologie Najaar 2022 is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws