Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

TNO dient voorstel voor Future Network Services in bij Nationaal Groeifonds

9 feb 2023

TNO pleit voor verregaande samenwerking tussen publieke en private partijen rondom onderzoek naar en de ontwikkeling van de volgende generatie communicatienetwerken, waaronder 6G. Hiervoor dient TNO samen met partners een voorstel voor Future Network Services in bij het Nationaal Groeifonds.

Digitale infrastructuur is van vitaal belang voor Nederland en speelt een onmisbare rol. Toekomstige communicatienetwerken moeten sneller, betrouwbaarder en veiliger zijn, stelt TNO. Dit vraagt om samenwerking tussen publieke en private partijen.

Leidende positie voor Nederland
TNO leidt het groeifondsvoorstel rondom Future Network Services en is daarnaast trekker van de programmalijn ‘leidende toepassingen’. Dit programma kent als doel de opbouw van een leidende Nederlandse – en daarmee Europese – positie door research, development en innovation (R&D&I) in specifieke en onderling verbonden onderdelen van 6G. Het gaat daarbij specifiek om intelligente componenten, intelligente netwerken en leidende toepassingen in belangrijke sectoren.

Een dergelijke positie kan Nederland winst opleveren. “Door koploper te worden in deze delen van 6G wordt het toekomstige verdienvermogen van de BV Nederland versterkt. Centraal staan daarbij de volgende kernwaarden: digitale autonomie, betrouwbaarheid en duurzaamheid”, meldt TNO op zijn projectpagina.

Diverse partners betrokken
Het kernteam van Future Network Services zijn TU/e (trekker ‘intelligente componenten’) en TU Delft (trekker ‘intelligente netwerken’ en trekker ‘versterking ecosysteem’). Ook is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) betrokken met het oog op de publieke waarden en raakvlakken met het overheidsbeleid. Het werk concentreert zich in de netwerktechnologie-hubs rond Eindhoven, Delft-Den Haag en Groningen.

Daarnaast zijn zo’n 60 grote en kleine partijen aangesloten bij Future Network Services. Het gaat daarbij onder meer om BTG-partners Cisco, Ericsson, KPN, Nokia en T-Mobile. Ook andere partijen kunnen zich aansluiten bij het voorstel en de krachten bundelen om samen vorm te geven aan de volgende generatie communicatienetwerken, waaronder 6G.

‘Digitale infrastructuur speelt een onmisbare rol’
Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Service: “Digitale infrastructuur speelt een onmisbare rol in het Nederlandse bedrijfsleven en samenleving. De ontwikkeling van de volgende generatie communicatietechnologieën zoals 6G is dan ook van groot belang voor Nederland. Een leidende positie in onderzoek ontwikkeling en innovatie rondom dergelijke technologieën kan Nederland winst opleveren en onder meer het verdienmodel van de BV Nederland versterken. Het is dan ook goed om te zien dat naast BTG ook diverse BTG-partners zich bij Future Network Services aansluiten en de ontwikkeling van deze innovaties ondersteunen.”

Gerelateerd nieuws