Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Toenemende afhankelijkheid tussen energievoorziening en digitale infrastructuur

3 jun 2021

Er is een toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen de energievoorziening en de digitale infrastructuur. Dat signaleert Agentschap Telecom in het jaarbericht 2020.

De energietransitie gaat hand in hand met de digitale transitie; klimaatdoelstellingen en energieambities leunen sterk op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de digitale infrastructuur. Dat brengt nieuwe kwetsbaarheden en maatschappelijke risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld door de inzet van kunstmatige intelligentie bij decentrale energievoorzieningen. Ook het gebruik van laadpalen, elektrische auto’s en zonnepanelen kent cyberrisico’s.

Om deze risico’s zo klein mogelijk te houden en digitaal weerbaar te blijven pleit Agentschap Telecom in het jaarbericht voor samenhang in regelgeving en bevoegdheden.

AI, 5G, veilige apparaten en elektronische identiteiten
In het Jaarbericht van 2020 gaat het Agentschap Telecom verder in op:

  • AI: op zoek balans tussen vooruitgang en vertrouwen
  • 5G: de snelste weg naar innovatie
  • Digitaal veilige apparaten: minder kwetsbaar voor cybercriminelen
  • Elektronische identiteiten: een zaak van vertrouwen
  • Ruimtevaart: naar een nóg hoger niveau

“Dat het Agentschap Telecom deze wederzijdse afhankelijkheid signaleert, is een uitstekend voorbeeld van de absolute meerwaarde van het Agentschap Telecom in de markt. BTG en het Agentschap Telecom vinden elkaar ook op het aspect van Belangenbehartiging. Dit staat hoog op de agenda bij BTG voor onze directe achterban, onze Leden en voor het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Naast de afhankelijkheid tussen de energietransitie en digitale transitie gaat het Agentschap Telecom in het jaarbericht ook in op onder meer AI, 5G, DVA en elektronische identiteiten. Onderwerpen waar ook BTG zich op richt binnen de BTG Expertgroepen”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Meer informatie over het Jaarbericht is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws