Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Toezichthouder geeft raadsleden extra informatie over AVG in handreiking

24 mei 2022

De Autoriteit Persoonsgegevens maakt een handreiking beschikbaar voor gemeenteraadsleden. De handreiking geeft uitleg over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Raadsleden kunnen met behulp van de handreiking gericht vragen stellen over gegevens die de gemeente over inwoners verstrekt.

Gemeenten verwerken allerlei persoonsgegevens van burgers. Deze gegevens zijn vaak gevoelig, bijvoorbeeld als zij betrekking hebben op iemands gezondheid. Ook kan het gaan om personen die afhankelijk zijn van een besluit van de gemeente. De handreiking die de Autoriteit Persoonsgegevens nu beschikbaar maakt helpt raadsleden op te komen voor de privacy van inwoners.

Drie basisvragen
De handreiking biedt houvast met drie basisvragen:

  • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?
  • Waarom is het verzamelen en gebruiken van de gegevens noodzakelijk?
  • Hoe informeert de gemeente de inwoners over het gebruik van hun gegevens?

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “De AVG biedt belangrijke waarborgen voor de privacy van burgers en de bescherming van hun gegevens. Raadsleden controleren het college van burgemeester en wethouders. Met behulp van de handreiking die de Autoriteit Persoonsgegevens nu deelt kunnen zij gericht scherpe vragen stellen over de gegevens over inwoners die een gemeente verwerkt. En zo de privacy van inwoners waarborgen.”

De handreiking is hier beschikbaar.

Gerelateerd nieuws